Close

Duyurular

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ HUKUK FAKÜLTESİ YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ HUKUK FAKÜLTESİ YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ İŞLETME FAKÜLTESİ YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLAR

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ TIP FAKÜLTESİ YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ TIP FAKÜLTESİ YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI – 28.09.2018 Cuma

Dikey Geçiş Öğrenciler için İngilizce Seviye Belirleme sınavı 28.09.2018 Cuma günü saat 09:30’da D Blok 6.kat 602 numaralı derslikte yapılacaktır. Öğrencilerimizin en geç saat 09:15’te belirtilen derslikte kalem, silgi ve fotoğraflı kimlikleriyle hazır bulunmaları gerekmektedir. Seviye belirleme sınavının sonuçları aynı gün websitesinde duyurulacaktır. Öğrencilerimizin sonuçlarını kontol etmeleri ve seviyesi B2 olarak belirlenmiş öğrencilerin 01.10.2018 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavına gelmeleri gerekmektedir. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler hazırlık okumadan fakültelerine giderler.

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI – 01.10.2018 Pazartesi

28.09.2018 tarihinde yapılan seviye belirleme sınavında B2 düzeyi çıkmış olan öğrenciler 01.10.2018 Pazartesi günü İngilizce Yeterlik Sınavına gireceklerdir. İngilizce Yeterlik Sınavı 09:30’da A Blok 3. Kat 306 numaralı derslikte yapılacaktır. Öğrencilerimizin en geç saat 09:15’te belirtilen derslikte kalem, silgi ve fotoğraflı kimlikleriyle hazır bulunmaları gerekmektedir. Seviye belirleme sınavının sonuçları websitesinde duyurulacaktır.

“DERS-EKLE BIRAK” ve “DANIŞMAN ONAY” ekranları öğrencilerimizden ve öğretim üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda 19.09.2018 Saat 16:00 itibari ile başlayacaktır.

 As requested by students and faculty members, “COURSE ADD-DROP” and “ADVISOR APPROVAL” screens will be available for users on September 19th, 2018, 4.00pm.

 

2018-2019 Akademik yılı güz dönemi Çift Anadal ve Yandal sonuçları 31.08.2018 cuma günü itibariyle ilan edilecektir.

03.09.2018 Pazartesi tarihinde kayıtlar için destek verilecektir.

Dikey Geçiş ile kayıt yaptıracak öğrencilemizin dikkatine !

Kayıtlar 04-10 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için aşağıdaki belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

Kayıt için Gerekli Belgeler:

1) 2017-DGS Yerleşme Sonuç Belgesi internet çıktısı

2) Önlisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi: Bu belgelerin fotokopileri kayıt sırasında Üniversitemizce “Aslı Gibidir” şeklinde onaylandıktan sonra asılları iade edilecektir.

3) Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi: Bu belgenin fotokopisi kayıt sırasında Üniversitece “Aslı Gibidir” şeklinde onaylandıktan sonra aslı iade edilecektir.

4) Fotoğraf, 6 adet.

5) Askerlik durum belgesi, (1998 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmemektedir) ( e-devlet üzerinden alınabilmektedir.)

6) Sabıka Kaydı( e-devlet üzerinden alınabilmektedir.)

Üniversitemiz Eğitim Dili İngilizce olan programlarımıza kaydolan ve kayıt yaptırmaya hak kazananlar (Yatay Geçiş ile gelen öğrencilerimiz) için yapılacak olana Seviye Belirleme ve Yeterlilik Sınav Tarihleri aşağıdaki gibidir. Sınava girecek öğrencilerimizin sınav başlama saatinden en az yarım saat önce sınav yerlerinde olması gerekmektedir.

21 Eylül 2017 Perşembe Saat 10:00 Seviye Belirleme Sınavı

22 Eylül 2017 Cuma Saat 09:30 Yeterlilik Sınavı

 

2016-2017 YAZ OKULU TAKVİMİ

Önlisans ve Lisans Dersleri

İngilizce Hazırlık

Başvuru Tarihi

06 – 14 Haziran 2017

06 – 14 Haziran 2017

Ücret Ödeme

20- 23 Haziran 2017

20- 23 Haziran 2017

Derslerin Başlangıcı

19 Haziran 2017

12 Haziran 2017

Derslerin Bitişi

04 Ağustos 2017

28 Temmuz 2017

Final Dönemi

07 – 10 Ağustos 2017

28 Temmuz2017

Ücretler

Önlisans İçin 257 ₺/Kredi

Lisans İçin 642 ₺/Kredi

2016-17 Girişliler İçin Ücretsiz

Daha önceki yıllarda kayıt olanlar ve isteğe bağlı devam edenler için 1.296 ₺

Açıklamalar :

  1.      Yaz Okulunda derslerin açılabilmesi için en az öğrenci sayısı Önlisans ve Lisans programlarında 8, lisansüstü programlarda ise 4'ün altında olamaz. Kesin kayıtlar sonunda öğrenci sayıları bu sayıların altında kalan dersler açılmaz. Öğrenci sayısı 30'u aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup açılmaz.
  2.      Yaz Okulunda bir öğrenci toplam en fazla 3 ders ve 17 kredi ders alabilir. Yaz Okulunda ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme yapılamaz.
  3.      Ödemeler 20 Haziran-23 Haziran döneminde Denizbank Şubelerinde, Yaz Okulu Borçları ekranından, TCKN ile peşin olarak veya web-sitede sanal pos yöntemiyle tahsil edilecektir.
  4.      Yaz okulu ödemeleri 20 Haziran – 23 Haziran tarihleri arasında  yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde ödemelerini yapmayan öğrencilerin yaz okulu sınavlarına giriş hakkı verilmeyecektir veya not girişi engellenecektir. Derse fiilen katılıp katılmama veya not girişinin yapılmaması yaz okulu borcunu ortadan kaldırmamaktadır. Öğrencilerimizin ders seçimlerinde işbu uyarıyı dikkate almaları ve bilgi edinmelerini rica ederiz.

 

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SERBEST SEÇMELİ DERSLERİ HAKKINDA DUYURU !

“Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ nin % 100 ingilizce eğitim veren bölümlerinde okumakta olan öğrencilerin almış oldukları Serbest Seçmeli Ders kategorisindeki derslerin, mutlaka İngilizce kodlu olması gerekmektedir. Serbest Seçmeli Ders olarak Türkçe kodlu derslere kayıtlanmış olan öğrencilerin bu dersleri bırakarak İngilizce kodlu derslere kayıtlanması gerektiği önemle duyurulur.”

667 KHK ile Kapatılan Üniversitelerden  Gelen Kayıtlı Öğrencilerimizin dikkatine !!!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu ödeme takvimine göre 20 Ocak 2017 tarihi itibariyle tahakkuk eden borçlarını ödemeyen,  667 KHK ile kayıtlı öğrencilerin, Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme bırakma süresi son günü olan 10 Şubat 2017 tarihine kadar aşağıdaki banka hesabına borçlarını ödemesi gerekmektedir. Borç tutarları ve diğer konularla ilgili muhasebe@kemerburgaz.edu.tr mail adresinden bilgi alabilirsiniz.

 

10 Şubat 2017 tarihine kadar ödemelerini yapmayan ve mali onay alamayan öğrencilerin 2016-2017 Bahar Dönemi dersleri sistemden silinecektir!!! Özel öğrenciler için kayıtlı oldukları üniversitelere resmi bildirim yapılacaktır.

 

Bu hesaba 667 KHK ile kayıtlı öğrenciler harici ödeme kabul edilmeyecektir.

 

Banka Adı

Denizbank

Hesap Adı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

IBAN No (TL)

TR54 0013 4000 0096 8131 9001 06

Açıklama olarak “Öğrenci Adı-Soyadı-TC Kimlik No- 667 KHK 4. Taksit” ibaresini yazmayı unutmayınız

2016-2017 Akademik yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme borç tutarları sisteme yüklenmiştir. Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme bırakma süresi son günü olan 10 Şubat 2017 tarihine kadar sistemde yüklenen borçların ödenmesi gerekmektedir.

10 Şubat 2017 tarihine kadar Mali İşlemlerini tamamlamayan ve mali onay alamayan öğrencilerin 2016-2017 Bahar Dönemi dersleri sistemden silinecektir.

 

Ödemelerinizi web-sitemizde http://en.kemerburgaz.edu.tr/tr/ogrenci-rehberi/ogrenim-ucretleri-ve-burslar belirtilen yöntemlere göre yapabilirsiniz.

 

The debt amounts of the students for Course Registration in the Spring Semester of 2016-2017 Academic Year are uploaded into the system. These amounts should be paid until the last day of the Add-Drop Period, 10th of February.

 

Unless the students complete their financial issues and get their financial approval; their courses for the Spring Term will be cancelled from the system.

     Yatay geçiş veya Ek Yerleştirme  ile gelen öğrencilerimiz  aşağıdaki linke tıklayarak ödeyecekleri ücreti görüntüleyebilir ve isterlerse Kredi Kartı ile ödeyebilirler

  --->>>   ücret görüntüleme, kredi kartı ile ödemeye buradan gidebilirsiniz.

 

Peşin veya  kredili mevduat hesabı ile 10 taksitte ödemek için en yakın Denizbank şubesine gidebilirsiniz.

Kredi kartı ile ödemek için, Kredi Kartı şıkkını seçin  ve İLERİ butonuna basın.

Türkiye ve Almanya arasında ilk ve tek Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programı 2013/2014 akademik yılında hayata geçmiştir ve öğrencilere Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde hukuk eğitim imkânı sunmaktadır.

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2012 yılında onaylanmıştır ve Almanya’da 2013 yılında akredite edilmiştir.

Programa her iki ülkeden kabul edilecek öğrenciler, iki ülkenin Hukuk Lisans Eğitimini alacaklardır. Öğrenciler birlikte olarak öğrenimlerinin ilk iki yılını Köln Üniversitesinde, son iki yılını ise İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde tamamlayacaklardır.

Öğrencinin hukuk öğrenimine başlayabilmesi için Almanca dil bilgisinin Köln Üniversitesinin yapacağı sınav sonucunda en az B2.2. seviyesinde olması gerekmektedir veya öğrenci Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (“The Common European Framework”) kapsamında yer alan “C1” düzeyinde Almanca Dil bilgisini gösterir belge getirmesi gerekmektedir.

Almanca dil bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrenciler İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Almanca hazırlık okulunda 1 yıl yoğun dil eğitimi alır. Almanca hazırlık okulu Goethe-Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

Mezunlarımız İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nden “Hukuk Lisans” derecesini ve Köln Üniversitesi’nden “Bachelor of Laws” (LL.B.) derecesini almaya hak kazanacaklardır ve bu ayrıcalıklı eğitim sayesinde uluslararası iş ve kariyer olanaklarına sahip olacaklardır.

Daha detaylı bilgilere Üniversitenin http://www.kemerburgaz.edu.tr/tr/akademik-birimler/fakulteler/hukuk-fakultesi/kemerburgaz-koln-ortak-lisans-programi/lisans-programi-ve-amaci internet adresinden ulaşılabilir.

Mezuniyet durumundaki öğrencilere tanınmış ek sınav hakkı sınav takvimi aşağıdaki gibidir.

DERSİN KODU SINAV SAATİ SINAV YERİ
CE 102 15:00 - 17:00 D-608
ENG301 15:00 - 17:00 D-606
ENG312 15:00 - 17:00 D-605
IE 334 15:00 - 17:00 D-607
IR 401  15:00 - 17:00 D-604
LAW 345  13:00 - 15:00 D-607
LAW 422 13:00 - 15:00 D-604
LAW 447  13:00 - 15:00 D-605
LAW 472  13:00 - 15:00 D-606
MATH 102 15:00 - 17:00 D-609
MATH 261 15:00 - 17:00 D-501
SOC 326  13:00 - 15:00 D-608
SOC 399  13:00 - 15:00 D-609

İlgili programda müfredata ait derslerin tamamını almış, bir ders dışındakileri başarıyla tamamlamış mezun durumda öğrenciler veya mezuniyet için tüm dersleri alarak son yarıyılda aldığı derslerden en fazla iki dersi başarısız kalmış, zorunlu stajlarını tamamlamış öğrenciler ek sınav hakkından yararlanırlar.

Son yarıyılda (F) veya (U) notu almadıkları halde, genel not ortalamaları 2.00’ın altında olan öğrencilere, bu yarıyılda (DD) veya (DC) notu aldıkları en çok iki dersten yukarıdaki şartlarla ek sınav hakkı verilebilir. Söz konusu ek sınavdan (F) notu alan öğrencinin dersin açıldığı ilk yarıyılda bu dersi tekrar etmesi gerekir.

Öğrencilerin ek sınav hakkından yararlanabilmeleri için başarısız oldukları dersten devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmaları gerekir.

 

2015-2016 Bahar dönemi sonundaki Tek Ders başvurularını 8 Haziran 2016 tarihinde ilgili Fakülte/MYO sekreterliklerine yapabilirsiniz.

Ek sınav hakkı başvuru formu için tıklayınız.