Close

Yüksek Okulumuz Hakkında

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, sağlık sektöründeki kurum/kuruluşlar tarafından öncelikli olarak tercih edilen insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yüksekokulumuzun gayesi, uluslararası mesleki ölçülere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla mesleki bilgi ve beceriyi edinmiş, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda, topluma faydalı ve birey sağlığını merkeze koyan sağlık personellerinin yetişmesini sağlamaktır.

Güçlü akademik kadromuz ve modern laboratuvarlarımızla öğrencilerimizin mesleki olarak gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda onlara meslek ve eğitim kültürünü de kazandırmaya gayret etmekteyiz.

Bakırköy yerleşkemizde yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, merkezi konumu ve Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile aynı yerleşkede bulunması sebebiyle öğrencilerimize farklı laboratuvar imkanlarını da sağlamaktadır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde; Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Odyometri, Optisyenlik, Radyoterapi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programlarımız bulunmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimiz, uluslararası geçerliği olan ve alınan eğitim seviyesini, içeriğini ve statüsünü belirten Diploma Eki (DE) ile mezun olmaktadır.

Ayrıcalıklar

  • Akademik danışman desteğiyle kariyer oluşturma imkanı
  • Çalışma becerisini geliştiren donanımlı laboratuvar
  • Zorunlu staj uygulamasıyla meslekte tecrübe kazanımı
  • Teorik ve uygulamalı derslerle mesleki bilgiler ve tecrübe edinme imkanı
  • Sektörün içinden eğitmenlerle mesleki pratik edinme imkanı
  • Temel, güncel ve kültür dersleri
  • İlk ve acil yardım konusunda temel mesleki donanım
  • İnsan anatomisi, fizyolojisi ve patolojisi alanlarında temel bilgi ve tecrübe
  • Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulamaları eğitimi
  • İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma
  • Teorinin pratikle birleştiği bir eğitim modeli
  • İkinci sınıfta “mesleki uygulama” adıyla tam gün süreli mesleki eğitim
  • Eğitim ve alanında kendini ispatlamış deneyim akademik kadro
  • Sağlık alanında geniş seçmeli ders olanağı
  • Mesleki akreditasyon belgesi