Close

Ön Lisans Programı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programımızın amacı; Tıp Fakültelerinin, hastanelerin ve özel tahlil laboratuvarlarının biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji gibi birçok tıbbi laboratuvarında, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun klinik ve klinik dışı laboratuvarlarında, tüp bebek merkezlerinde, kan bankasında, diyaliz ünitelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda, ayrıca Adli Tıp ile polis ve jandarma kriminal laboratuvarlarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında, kamu ve özeldeki çeşitli gıda laboratuvarları ile gıda sanayii işletmelerinde ve çeşitli araştırma-geliştirme laboratuvarlarında çalışabilecek, laboratuvar akreditasyonu konusunda etkin, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, teorik ve pratik açıdan tam donanımlı, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren laboratuvar teknikeri yetiştirmektir.

 

  1.       Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma becerisi
  2.       Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, yorumlama ve uygulama becerisi.
  3.       Güvenilir laboratuvar tetkikleri yapabilme becerisi.
  4.       Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma
  5.       Sağlık çalışanları ve hastalar ile etkin iletişim kurarak sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratabilme becerisi
  6.       Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisi
  7.       Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma.
  8.       Biyogüvenlik ve iş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma.
  9.       Mesleğinin gerektirdiği etik kurallara uygun davranma becerisi.

 

Program çıktıları

1.Tıbbi Laboratuvarlarda kullanılan cihazları tanır, bunların bakım ve kontrollerini yapar, cihaz kullanımında ve laboratuvar uygulamalarında kalite prensiplerini benimser.

2.Vücudun temeli olan hücre, doku, organ ve hormon yapısını ilişkilendirip fizyolojik, anatomik ve hormonal olarak insan vücudunu tanır.

3.Kimyasal analiz laboratuvarlarını tanıyıp, enstrümantal cihazların çalışma prensiplerini uygular ve laboratuvar akreditasyonu ile ilgili dokümanları hazırlarken, bilgisayar becerilerini etkin bir şekilde kullanır.

4. Adli bilimler laboratuvarlarının çalışma prensiplerini bilerek çeşitli analizleri yürütür.

5.Moleküler biyolojik ve genetik teknikleri kavrayarak, bu tekniklerin uygulamasını yapar.

6.Parazitleri sınıflandırır ve parazitlerden korunma yollarını ifade eder.

7.Temel mikrobiyoloji, Gıda, su mikrobiyolojisi ve klinik mikrobiyoloji tekniklerini kavrayarak bu laboratuvarlarda gerekli uygulama ve tahlilleri yapar.

8.Türk dili ve yabancı dil kurallarına uyarak hastalar ile etkin iletişim kurar.

9.İleri mesleki derslerinde biyoloji, kimya, biyokimya, hematoloji ve immunoloji gibi temel bilimleri aktif olarak kullanır.

10.Laboratuvarda biyogüvenlik ve iş güvenliği konularında donanımlı olup, uygulama alanlarında bildiklerini aktif olarak kullanır.

11.Hasta psikolojisini iyi bileceğinden, empati yeteneğini geliştirir ve hasta ile çalışanın hukuki hak ve sorumluluklarını, uygun mevzuatı takip ederek, yorumlar.

12.Ülkesinin tarihini ve kültürel değerlerini kavrayarak, topluma yarar sağlama amacıyla mesleğini uygular.