Close

Önlisans Programı

1)      Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, yorumlama ve uygulama becerisi.

2)      Güvenilir odyometrik tetkikler yapabilme becerisi.

3)      Bebeklerde erken tanı becerisi.

4)      İşitme kaybını saptadığında erken dönemde cihazlama becerisi.

5)      İşitsel problemleri olan bireyler için KBB kliniklerine odyometrik destek verme becerisi

6)      İşitsel problemi olan bireylerin tedavisi ve yaşam konforlarının tekrar kazandırılması konusunda sorumluluk alabilme becerisi.

7)      Hekimlerle işbirliğini koruyarak sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratabilme becerisi.

8)      Etkin iletişim kurabilme ve sorumluluk alanında eğitim verebilme becerisi.

9)      Mesleğinin gerektirdiği etik kurallara uygun davranma becerisi.

Odyometri Programı mezunu,

 

1)   İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısında bilimsel yöntemleri bilir ve yetkisi dahilinde olanları uygular, gerektiğinde hastaya tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapar.

2)   Kulak Burun Boğaz (KBB) servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olan sübjektif ve objektif testleri yetkisi dahilinde uygular.

3)   İşitme kayıplı hastalara tedavi ve rehabilitasyon için yardımcı işitme cihazları ve koklear implant gibi seçenekler sunar,  işitme cihazlarını hastaya uyarlar.

4)   İşitme kaybına bağlı konuşma bozuklukları ve terapisi hakkında bilgi sahibi olur ve gerektiğinde bu konuda danışmanlık yapar.

5)   Kulağın yapı ve işlevinin beyin ile ilişkisini kurar; sesin oluşumu, kulakta sesin çevrimi ve beyinde değerlendirilmesi sürecini yorumlar.

6)   Sağlık bakanlığı tarama programındaki yeni doğan ve çocuklarda gerekli işitme testlerini tanır, uygular ve yorumlar.

7)   İşitme cihazı satışı, bakım-onarımı ve uygulamasından ve merkezin faaliyetlerinden sorumludur.

8)   Mesleki bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra, hasta ile etkin iletişim kurar, ekip içerisinde uyumlu çalışır, sorunları fark eder ve çözer.

9)   Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri değerlendirir ve karşılaştırır.

10)   Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldığı yerlerde uygular.

11)   İşyerinde yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde kurulacak sistem veya alınacak makine ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yapar, sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirler bu özelliklere uygun sistemini kurar.