Close

Odyometri Hakkında

Odyometri programımızın amacı, işitme kayıplı hastaların tanısı konusunda subjektif ve objektif test yöntemlerini bilen ve uygulayan, işitme cihazı seçimi ve ayarı yapan, konusundaki güncel gelişmeleri izleyen, değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli sağlık elemanı yetiştirmektir. Mezunlarımız, işitme kayıpları ve denge bozukluğu konusunda bilgi ve becerileri yanında, etkin sözel iletişim kurma, ekip içinde çalışabilme, sorunları fark edip çözebilme özelliklerine önce teorik sonrada uygulamalı derslerle sahip olacaklardır. Programımız yardımıyla öğrencilerimiz, yalnızca iki yıl değil, dilerlerse sürdürebilecekleri iki yıl ötesi eğitimleri için de, gerekli donanıma sahip olacaktır