Close

Önlisans Programı

1)      Dünyada ve Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinin durumunu, ilk ve acil yardım teknikerinin bu sistem içindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirme becerisi.

2)      Acil durumlarda hasta değerlendirme; birincil ve ikincil muayene yapabilme becerisi.

3)      Hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisi.

4)      Trafik kazalarında, basit kurtarma /çıkarma tekniklerini uygulama becerisi.

5)      Hastane öncesi acil bakımda kullanılan ilaç ve sıvıları bilme ve uygulama becerisi.

6)      Ani hastalanma veya yaralanma durumlarında olay yerine hızla ulaşma, varsa doktor ile birlikte durumu değerlendirme, gerekiyorsa ilk müdahaleyi yapma ve uygun hastane acil servisine doğru yöntemle naklini sağlama becerisi.

7)      Acil yardım durumunda hem hastayı hem de kendisini psikolojik ve sosyal açıdan korumak için gerekli bilgi ve beceri.

İlk ve Acil Yardım Programı mezunu;

1)      İlk ve acil yardım konusunda temel mesleki bilgilere sahip olur.

2)      İnsan anatomisi, fizyolojisi, patolojisi alanlarında temel bilgilere sahip olur.

3)      Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, acil araç ve ekipmanlarının enfeksiyon kontrollerini yapar, asepsi-antisepsi koşullarını sağlar.

4)      Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulamalarını bilir.

5)      Hastane öncesi acil bakımda stres ile başa çıkabilme yollarını bilir.

6)      İlaç uygulama yöntemlerini bilir.

7)      Acil aracının mekanik ve teknik donanımı ile acil araç-ambulans kullanımı bilgi ve becerisine sahip olur.

8)      EKG ritim analizi ve kanama kontrolü yapabilme, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme  becerisine sahip olur.

9)      Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur.

10)  Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilgi ve becerisine sahip olur.

11)  Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur.

12)  Türkçe dil bilgisine ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip çağdaş bireyler olur.

13)  Olağan ve olağan dışı durumlarda kişisel ve çevresel güvenlik bilgilerine sahiptir ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur.

14)  Olay yerinde sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir.

15)  Entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek, mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir.