Close

Önlisans Programı

Eğitsel Amaçlar

 

1)      Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama

2)      Mesleki iletişim becerisini geliştirme

3)      Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma

4)      Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma

5)      Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma

6)      Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma

7)      Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma

8)      İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma

9)      Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

Program Çıktıları

Fizyoterapi Programı mezunu,

 

  1.       Ulusal ve uluslararası boyutta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve/veya ilişkili alanlardaki ileri teori ve uygulamaları bilme
  2.       Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak,
  3.       Fizyoterapi alanında tüm on-line veri tabanlarına erişme becerisi
  4.       Fizyoterapi uygulamalarına ilişkin güncel terapatik modaliteleri seçme ve rehabilitasyon teknolojisini kullanma becerisi
  5.       Tedavi sürecini izleme, tedavi etkinliğini değerlendirme, kayıt altına alma, e-arşiv yapma becerisi
  6.       Araştırma tasarlama, verileri çözümleme, sonuçları yorumlama ve toplumla paylaşma becerisi
  7.       Sağlık hizmet sunumunda bağımsız ve ekip üyesi olarak intra, inter ve multidisipliner çalışma yapma anlayışı
  8.       Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak
  9.       Mesleki ve bilimsel etik duyarlılık
  10.   Kalite güvence sistemlerini bilme ve uygulama becerisi