Close

Program Başkanının Mesajı

Ameliyat teknolojisi ve tekniği alanındaki gelişmeler, cerrahi alanda ara elemana olan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. Böylece, ameliyatların kalitesinin arttırılması ve daha kalifiye yardımcı cerrahi elemanlar yetiştirilmesi gereksinimi belirmiştir. Ameliyathane Hizmetleri Programı; Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi  operasyona hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir.

Biz bu program neticesinde sizleri güncel bilgilerle donatılmış, çalıştığı ameliyathanenin standartlarını yükseltecek, kendine güvenen ve başarılı sağlık teknikerleri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu amaçla eğitiminiz boyunca ve sonrasında her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi ister, hepinize başarılar dilerim.     

Ameliyathane Hizmetleri Program Başkanı

Öğr. Gör. Özlem Yoldaş