Close

Önlisans Programı

  • Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama
  • Mesleki iletişim becerisini geliştirme
  • Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma
  • Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma
  • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma
  • Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma
  • Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma
  • İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma
  • Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

1)       Ameliyathane Hizmetleri alanındaki temel düzeydeki teorik ve pratik bilgiyi kavrar ve kullanır.

2)      Ameliyat odasını yapılacak ameliyata uygun hazırlar.

3)      Edindiği bilgiler ışığında ameliyat ekibinin yetkin bir üyesi olarak diğer üyelerle uyum içerisinde işi yürütür.

4)      Ameliyata göre cihaz, ekipman ve malzemeleri sağlar.

5)      Hastanın ameliyathaneye kabulünden odasına nakline kadar olan hazırlık aşamalarını yerine getirir.

6)      Alanı ile ilgili terminolojiyi tanır ve mesleki uygulamalarda kullanır.

7)      Alet ve malzemenin tipine göre değişen sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini bilir ve bunu uygular.

8)      İlaçlar hakkında bilgisi vardır ve anestezik komplikasyonları tanımlar.

9)      Ameliyathane cihaz ve malzemelerinin temel özelliklerini bilir, beklenmedik durumlarda sorunun farkına varır ve çözüm üretir.

10)     Sahip olduğu temel anatomi ve fizyoloji bilgisi ile cerrahi hastalıkları açıklar.

11)    Aseptik tekniklerin temel prensiplerini bilir ve uygular.

12)    İlk yardım alanında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir ve bunu acil durumlarda etkin bir şekilde uygular.

13)    Ameliyathane Hizmetleri alanında edindiği bilgisini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

14)    Hastadan alınan patolojik materyali korur ve kayıt tutarak ilgili birime ulaştırır.

15)    Ameliyathane Hizmetleri alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunu alanında uygular.

16)    Toplumsal, bilimsel, kültürel değerlerin ve mesleki etik ilkelerin bilincindedir ve işinde buna uygun davranır.