Close

Ön Lisans Programı

  •          Kazanılan Derece

 

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans Programı derecesi ve Pearson Assured Sertifikası almaya hak kazanırlar.

 

  •          Kayıt ve Kabul Koşulları

 

Programa ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına, ‘YGS 5‘ puan türünde yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 

  •          Mezuniyet Koşulları

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin tüm derslerden en az DD notu alarak genel not ortalamasının 2.00’ın üstünde olması gerekir. Genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir. Öğrencilerin 90 AKTS zorunlu, 30 AKTS seçmeli olmak üzere en az 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, başarılı olmaları ve programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

 Başka bir Üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı Üniversitede okumuş olmaları gerekir.

 

  •          İstihdam Olanakları

 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde hizmet veren yurtiçi ve yurt dışı yolcu taşıyan ulusal ve uluslararası havayolu şirketleri ile havalimanları gibi sivil havacılıkla ilgili her türlü kurum ve kuruluşta çalışabilirler.

 

  •          Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans düzeyine geçiş yapabilirler.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

  Havacılık İşletmeciliği

  İşletme

  Lojistik Yönetimi

  Seyahat İşletmeciliği

  Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

  Ulaştırma ve Lojistik

  Uluslararası Lojistik

  Turizm İşletmeciliği

  •          Eğitim Türü

Örgün Eğitim