Close

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) tanınması   ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine göre ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmelikleri kapsamında yapılır.