Close

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, mesleki uygulamaları ve zorunlu stajlarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.  Toplamda en az 120 AKTS tamamlayarak en az 2,00 not ortalamasına sahip olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.