Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Dış ticaret alanında uzman ve tecrübeli kişi veya kuruluşlarla sürekli işbirliği içerisinde ortak faaliyetler geliştiren ve iş hayatında tercih edilen mezunları ile referans gösterilen bir program olmaktır.

Misyon

Dış ticaret işlemleri konusunda özel sektör ya da kamu kurumlarının ihtiyacı olan nitelikli işgücünü yetiştirmektir. Öğrencilerimizin eğitimleri sırasında gerekli tüm teorik ve uygulama eğitimi almalarını sağlarken, aynı zamanda yeniliklere açık ve hayat boyu öğrenme sürecini uygulayan, değişimleri takip edebilen, topluma karşı sorumluluklarını bilen bireyler olmalarını sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dış Ticaret alanında Ön Lisans derecesi ve Pearson Assured Sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar.

 Kayıt ve Kabul Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Dış Ticaret Bölümü YGS-6 puan türüne göre öğrenci almaktadır.

 Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az D notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını (toplam 40 işgünü) belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

İstihdam Olanakları

Dış Ticaret Bölümünden mezun öğrenciler Dış Ticaret Meslek Elemanı unvanını almaktadır. Mezunlarımız Gümrük Bakanlığı tarafından yapılan Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına girerek, sınavı geçmeleri durumunda Bakanlık tarafından onaylı Gümrük Müşavir Yardımcılığı hakkına kavuşmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası ticaretin konusu olduğu tüm yerli ve yabancı işletmeler dış ticaretin çalışma alanıdır. Ekonomi ve Maliye Bakanlıkları ile Ticaret Ateşelikleri, İhracatçı Birliklerinden, binlerce kişilik şirketlere kadar çalışma alanları geniştir.

Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler.

  • İşletme
  • Bankacılık
  • Ekonomi
  • Uluslararası İşletmecilik
  • Lojistik Yönetimi
  • Uluslararası Ticaret
  • Finans
  • Sermaye Piyasası