Close

Ön Lisans Programı

 

 •          Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dış Ticaret alanında Ön Lisans derecesi ve Pearson Assured Sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar.

 

 •          Kayıt ve Kabul Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Dış Ticaret Bölümü YGS-6 puan türüne göre öğrenci almaktadır.

 

 •          Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az D notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını (toplam 40 işgünü) belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

 

 •          İstihdam Olanakları

Dış Ticaret Bölümünden mezun öğrenciler Dış Ticaret Meslek Elemanı ünvanını almaktadır. Mezunlarımız Gümrük Bakanlığı tarafından yapılan Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına girerek, sınavı geçmeleri durumunda Bakanlık tarafından onaylı Gümrük Müşavir Yardımcılığı hakkına kavuşmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası ticaretin konusu olduğu tüm yerli ve yabancı işletmeler dış ticaretin çalışma alanıdır. Ekonomi ve Maliye Bakanlıkları ile Ticaret Ateşelikleri, İhracatçı Birliklerinden, binlerce kişilik şirketlere kadar çalışma alanları geniştir.

 •          Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler.

  İşletme

  Bankacılık

  Ekonomi

  Uluslararası İşletmecilik

  Lojistik Yönetimi

  Uluslararası Ticaret

  Finans

  Sermaye Piyasası

 •          Eğitim Türü

Örgün Eğitim ve Uzaktan Eğitim

Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 1. Ekonomik yaşam ve iş dünyasının temel özelliklerini tanıyarak, takip ve analiz edebilme becerisi.
 2. Genel ekonominin yapısını ve işleyişini bilmek ve yorumlayabilme becerisi.
 3. Dış ticaret alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilme becerisi.
 4. Uluslararası pazarlara açılabilmek, yeni pazarlama ve satış tekniklerini uygulayabilme.
 5. Dış ticaretle ilgili tüm bankacılık ve kambiyo işlemlerini takip edebilme becerisi.
 6. Ekonomi, işletme ve hukuk alanlarında öğrenilen bilgiler kullanılarak ulusal veya uluslararası şirketlerde gerekli yetkinliğe ulaşmak.
 7. Hızla gelişen küresel şartlara gerekli uyumu sağlayabilmek ve değişiklikleri takip edebilme.
 8. Mezunların öğrenim sonrası hayatlarında birey olarak hareket edebilmelerini sağlama.
 9. Yeterli yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kazanmış, her türlü bilişim teknolojisi ve iletişim organını kullanma becerisi.
 10. Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi.

Program çıktıları aşağıdadır:

 1. Dış Ticaret Mevzuatına hakimdir.
 2. Gümrük Mevzuatına hakimdir.
 3. Dış ticaret işlemleri hakkında teorik bilgilere sahiptir.
 4. Dış ticaret ile ilgili bilgileri analiz ederek sonuçlara ulaşabilir.
 5. Yenilikleri takip eder, yorumlar ve uygulayabilir.
 6. İş ve özel yaşamında ekonomiyi takip edebilecek genel ekonomi bilgisine sahiptir.
 7. Dış ticarette kullanılan belgeleri tanır, operasyonel işlemleri yapabilir.
 8. Dış ticaret için kullanılan bilişim teknolojisi araçlarını ve bilgisayar programlarını kullanabilir.
 9. Muhasebenin temel ilkelerini ve iş dünyasında en az KOBİ düzeyinde kullanılan muhasebe uygulamalarını kullanabilme, mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilmelidir.
 10. Uluslararası alanda temel lojistik bilgisine sahip olarak bu bilgilerini kullanabilir.
 11. Dış ticaret ile ilgili olan bankacılık, kambiyo işlemlerini ve yasal takibini yapabilir.
 12. Yeterli düzeyde İngilizce bilir ve uluslararası ticarette gerekli yazışma ve konuşmaları yapabilmelidir.
 13. Pazarlamanın ilkelerini bilir ve KOBİ düzeyinde uluslararası pazarlara açılabilme, yeni pazarlama ve satış teknikleri becerileri kazanabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir,
 14. Gerektiği zaman kullanmak üzere dış ticaretin finansmanı için KOBİ düzeyindeki şirketlerde uygulamak üzere yeterli bilgiye sahiptir.
 15. Dış ticaret uygulamaları sırasında karşılaştığı temel hukuki sorunları çözebilecek kadar temel hukuk ve uluslararası ticaret hukuk bilgisine sahiptir.
 16. Temel düzeyde işletme yönetimine hakim olarak, çalışma hayatında bulunduğu kurumlardaki organizasyonları tanır ve analiz edebilir.
 17. Aldığı tüm teorik bilgileri teoride yada uygulamalı olarak kullanabilir. Böylece tüm dış ticaret uygulamalarını yapabilir.
 18. Yazılı ya da yazılı olmayan kuralları dikkate alarak, iş etiğine uygun davranır.
 19. Kendisini iş yaşamının gereklerine uygun şekillerde sözlü ve yazılı ifade edebilir.
 20. Ekip kurma, yönetme ya da ekip üyesi olarak çalışabilme becerisine sahiptir.
 21. Dış ticaret ile ilgili gelişmeleri izleyerek faaliyetlere katılır ve böylece iş çevresini geliştirir.