Close

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul Koşulları:

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Kayıt Koşulları:

Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için;

  •          Askerlik durumu ve benzeri yönlerden engellerinin olmaması,
  •          Ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin Türkiye'de bir liseden veya Milli Eğitim

Bakanlığınca lise dengi olarak kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan mezun olduklarını gösteren bir belgeye sahip olması,

  •          Üniversiteye kabul edilen ve belirlenen şartları sağlamış olanların Üniversite tarafından belirlenecek diğer belgeleri de sağlamaları koşulu ile ve tespit edilen öğrenim ücretlerini ödemeleri üzerine kayıtları kesin olarak yapılır.

Belgelerinde noksanlık ve tahrifat olanların ve başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olanların kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.