Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

İnsanlığın, yaşamını devam ettirebilmesine yarayan birtakım temel ihtiyaçları vardır. İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisine göre insan, temel fizyolojik gereksinimlerini gidermeden hayatını zihinsel, kültürel vb. anlamlarda şekillendirecek alanı ve gücü kendisinde bulamaz. Bu temel gereksinimlerin başlıcalarından biri, insanın yeme-içme ihtiyacı, yani beslenmesidir. Beslenme, sağlıklı yaşamın ön koşuludur. Modern dünyada hızla gelişen bilim ve teknolojinin ışığında mutfak sanatı da gün geçtikçe profesyonelleşmektedir. Farklı farklı bölgelere yayılmış birçok kültürün yaşadığı ülkemizin yemek kültürü yelpazesi oldukça geniştir. Bu yörelerin kendilerine has birçok özelliği olduğu gibi, lezzetine doyum olmayan özgün yemekleri ve ayrıca yemek yapma yöntem-teknikleri de vardır.

Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı olarak, ülkemizin işte bu geniş kültürel birikimini bilim ve bilimsel tekniklerle harmanlayarak yaratıcı, beslenmenin öneminin farkında, alanına hâkim, yemek kültür tarihini bilen aşçılar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Misyon

Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı olarak, öğrencilerimize hem Türk hem de dünya mutfaklarını en iyi şekilde tanıtacak eğitimi sunuyor; yalnızca yemek yapmayı öğretmekle kalmayıp yaratıcılıklarının gelişimine büyük katkı yapacak yeni kültürleri de tanımalarına fırsat sağlıyoruz.

Öğrencilerimize teoride öğrendiklerini, gelişen teknolojik altyapıya sahip mutfaklarımızda pratiğe geçirmelerine olanak veriyoruz. Alanında uzman hocalardan ders alan öğrencilerimiz, hem dört yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik gibi lisans programlarına uygun müfredatımız sayesinde bu programlara rahatça geçiş yapabilme fırsatı kazanıp akademik hayatlarına devam etme imkânına sahip oluyor hem de sektörde kolaylıkla iş bulabilecek donanımda bir insan olarak yetişiyor.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Aşçılık Ön Lisans Derecesi ve Pearson Assured sertifikası almaya hak kazanırlar.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Kabul Koşulu: Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) YGS-4 puan türünde yeterli puan elde etmek.

Mezuniyet Koşulları:

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin tüm derslerden en az DD notu alarak genel not ortalamasının 2.00’ın üstünde olması gerekir. Genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir. Öğrencilerin 90 AKTS zorunlu, 30 AKTS seçmeli olmak üzere en az 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, başarılı olmaları ve programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Başka bir üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı üniversitede okumuş olmaları gerekir.

İstihdam Olanakları

Aşçılık programından mezun olanlar, “Aşçı” unvanını kazanarak turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında iş imkânı bulabilirler. Ayrıca uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi vb. rütbelerle araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariği yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb. kadrolarda çalışabilirler. Yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb. isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.

Üst Dereceye Geçiş

Öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği eğitimi veren lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü:

Örgün Eğitim.