Close

Vizyon ve Misyon

VİZYON

Temel hukuk bilgisine ve pratikte uygulama becerisine sahip insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabilen, akademik geleneklerini oluşturmuş, etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan, araştırmaya önem veren, ülke çapında tanınan ve tercih edilen en iyi Adalet Programı olmaktır. 

MİSYON 

Sosyal adalet üzerine temellenen toplumsal gelişmeyi ilke edinmiş, uygulamaya dönük bilgilere sahip, nitelikli, donanımlı,  almış olduğu eğitim ile kazandığı bilgi ve becerilerle tüm yargı kurumlarında, avukatlık, noterlik büroları, bankalar, kurumların hukuk birimleri ve özel sektörün hukukla ilgili tüm alanlarında tercih edilen kişiler yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Adalet Ön Lisans derecesi ve Pearson Assured sertifikası almaya hak kazanırlar.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, merkezî olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayları, seçme sınavında aldıkları puanlarına ve lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Adalet Programı YGS 3 puan türüne göre öğrenci almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar adalet meslek elemanı, avukat bürolarında, mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında ayrıca resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgiler ile donatılmış olarak yetiştirilirler.        

Üst Dereceye Geçiş

ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavı ile hukuk fakültelerine geçiş yapabilir. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans programına sınavsız geçiş yapabilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans eğitim programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim ve İkinci Öğretim