Close

Program Amacı

Programın amacı, devlet ve özel kurumların hukuk alanındaki nitelikli ara insan gücü ''Adalet Meslek Elemanı” ihtiyacının karşılanmasıdır. Program kapsamında öğrencilere; Anayasa Hukuku bilgisi, Özel Hukuk bilgisi, Hukuk Usul bilgisi, 10 parmak Klavye Kullanımı gibi dersler verilmektedir. Ayrıca sunulan staj olanağı ile teorik olarak verilen derslerin pratiğe dönüştürülmesi suretiyle öğrencilerimizin mesleğe giriş öncesinde tecrübe edinmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında hedeflenen durumlar şöyle ki;

- Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olacak,

- Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilecek,

- Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilecek,

- Hukuk sektöründe çalışmak için gerekli olan yönetim ve muhasebe bilgi ve becerisine sahip olacak,

- Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilecek,

- Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilecek,

- Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilecek,

- Hukuk ve adalet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olacak,

- Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanacak,

- Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olacak,

- Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket edecek.