Close

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lise diploması,

Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak,   

Altınbaş Üniversitesi dışında alınan derslerin transferleri, yönetmeliklerde yer alan esaslara göre Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Başka bir üniversiteden alınan derslerin içeriğinin, Altınbaş Üniversitesi’nde  verilen ders içerikleriyle uygun olması ve Yüksekokul Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda öğrenciler bu derslerden muaf tutulabilirler.