Close

Öğrenci Ölçme ve Değerlendirme

Temel İngilizce Bölümü

Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü’nde modül içi ve modül sonu olmak üzere iki çeşit değerlendirme süreci bulunmaktadır. Öğrencilerimiz her sene başında yapılan oryantasyon programında, ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili bilgilendirilirler. Bununla birlikte, her modül başında seviye koordinatörleri sınıf ziyaretlerinde bulunarak ilgili seviyenin ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili hatırlatma yapmaktadırlar.

Modül içi değerlendirmeye yazma ve konuşma aktiviteleri, kitap okuma ve ilgili görevleri yerine getirme (Literature Circles), haftalık küçük sınavlar (quiz), çevrimiçi ödevler, sınıf projesi, ara sınav dahildir.

Örnek değerlendirme tablosu aşağıdaki gibidir. Not ağırlıkları seviye ve modüle göre değişebilir. 

 

 

Modül sonunda ise öğrenciler bir final sınavına tabi tutulurlar. Final sınavı okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ölçer. Öğrencilerin final sınavına girebilmeleri için modül içi değerlendirme sürecinde %65 başarı sağlamaları ve devamsızlık limitini aşmamış olmaları gerekmektedir. Final sınavında %60 başarı sağlayan öğrenciler bir üst seviyeye geçerler. Başarı gösteremeyen öğrenciler ise aynı seviyeyi tekrar ederler. Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerle paylaşılmaktadır.

 

 İngilizce Yeterlik Sınavı

İngilizce yeterlik sınavı, her akademik yıl başında, her modül sonunda ve yaz okulu sonunda olmak üzere, bir akademik yılda beş kere yapılır. Akademik yıl başında yapılan yeterlik sınavına yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve bir önceki akademik yılda yeterlik sınavına girememiş ya da girdiği halde başarılı olamamış öğrenciler girebilirler. Bir önceki yıldan kalan bu öğrenciler seviyeleri ne olursa olsun bu sınava girme hakkına sahiptirler.

Akademik yıl boyunca yapılan yeterlik sınavlarına, sadece B2 düzeyinde modül boyunca %65 başarı göstermiş ve devam sınırını aşmamış öğrenciler girebilirler. Yeterlik sınavında %60 başarı gösteren öğrenciler, fakültelerine geçerler. Yeterlik sınavı okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçer. 

 

Modern Diller Bölümü

Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü’nde süreç odaklı bir ölçme ve değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Tüm öğrencilerimiz ders izlenceleri aracılığıyla ders içi ve ders dışı değerlendirmelerin zaman ve puan ağırlıkları konusunda her dönemin ilk dersinde bilgilendirilmektedir. Sınıf içi değerlendirmeler ağırlıklı olarak; yazma, sunum ve çoktan seçmeli kısa sınavlardan oluşmaktadır. Bu değerlendirmelerin duyuruları her öğretim görevlisi tarafından en az iki hafta öncesinde sınıf içinde ve web siteleri aracılığı ile öğrencilere bildirilmekte ve gerekli tüm dokümanlar öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Her dönem bir Dönem Arası Sınavı, talep olduğu ve uygun görüldüğü takdirde Dönem Arası Telafi Sınavı, Dönem Sonu ve Bütünleme Sınavları gerçekleştirilmektedir. Bu sınavlar çoğunlukla çoktan seçmeli olup, ilgili dersi alan tüm öğrencilere 3 ayrı kampüste (Mahmutbey, Bakırköy, Gayrettepe) eş zamanlı olarak uygulanmaktadır. Sınavın içeriği, puanlaması, süresi, yer ve zaman ile ilgili detaylı bilgilendirme dosyaları hazırlanarak öğrenciler ile Üniversite Web Anasayfası aracılığı ile ve sınıf içinde paylaşılır. Sınav sonuçları da ilgili öğretim görevlileri tarafından hem sınıf içinde hem de sistem üzerinden öğrencilere iletilmektedir.