Close

Sürekli Gelişim Birimi

 

 

SGB öğretim görevlilerinin daha etkin bir öğrenme ortamı oluşturabilmelerine, potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine katkıda bulunmak için aşağıdaki çalışmaları yapar:

 

  • Hizmet içi eğitimler
  • Çalıştaylar
  • Gelişimsel ders gözlemleri
  • Kaydedilmiş ders analizleri
  • Yansıtma raporları
  • Akran gözlemleri
  • Mesleki gelişim kurslarına katılımı teşvik etme
  • Konferanslara katılım-sunum yapmayı teşvik etme

  

 

 

Birgül Apaydın (SGB Koordinatörü)

Turgut Turunç (SGB Koordinatörü)