Close

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

 

ÖDB öğrenme çıktılarına göre, öğrenci erişişini ölçmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar: 

 

  • İzencelere dayanarak test belirtkesi ve tablolarını hazırlama
  • Ölçme araçlarını oluşturma
  • Sınav uygulama ve notlandırma planlarını oluşturma ve yürütme
  • Notlandırma odaklı standardizasyon çalışmalarını yapma
  • Sınav çıktılarını kayıt altına alma ve arşivleme
  • Madde, güvenirlik ve geçerlilik analizlerini yapma ve raporlama
  • Analiz sonuçlarına göre ölçme araçlarını geliştirme