Close

İkinci Yabancı Dil Dersleri ve Öğrenme Çıktıları

 

SPN101 İspanyolca I

Bu ders öğrencilere ikici yabancı bir dil edinimi için oluşturulmuştur. Öğrenciler kendileriniz yazılı ve sözlü olarak tanıtır; yiyecek ve içeceklerden bahseder, meslekler hakkında konuşur ve yazar; ülkeler ve uyruklar hakkında konuşur ve yazar; 1’den 100 kadar sayıları kullanır, ay ve tarih ve zamanı söyler.

 

SPN102 İspanyolca II

Bu ders öğrencilere ikici yabancı bir dil edinimi için oluşturulmuştur. Öğrenciler temel dilbilgisi ve sözcük bilgisi edimlerini geliştirirler. Geçmiş zaman hakkında bilgi verirler. Genel konular hakkında karşılaştırma yapar. Yavaş ve anlaşılır biçimde konuşur ve konuşulanları anlar. Temel yer ve yön tarifleri yapar ve bilgi edinir. Kısaca günlük ve haftalık planlama yapar.

 

FRC101 Fransızca I

Bu ders, öğrencilerin günlük aktiviteler, seyahat, eğitim ve kariyer gibi kendileri ve ailesi ile ilgili çeşitli konular hakkında bilgi verme ve edinme, soru sorabilme ve yanıtlayabilmelerini amaçlamaktadır. Buna ek olarak, öğrencilerin kısa açıklamalar yapmasını ve günümüzde, geçmişte ve gelecekte basit sorular sormasını / cevaplamasını (basit cümlelerle) amaçlamaktadır.

FRC 101 AKTS RAPORU

 

FRC102 Fransızca II

Bu ders, Fransızca ve fransız kültürü ile ilgili çeşitli konuları tartışabilmek ve soruları cevaplamak için Fransızcayı iyi bir şekilde konuşabilmeyi amaçlamaktadır. Dersin temel amacı, öğrencilerin konuşma ve yazma etkinlikleri ile daha çok pratik yapmalarını sağlamaktır.

FRC 102 AKTS RAPORU

 

PER101 Farsça I

Bu ders, öğrencilerin ikinci bir yabancı dil kazanmaları için tasarlanmıştır. Öğrenciler Farsça dilininin farklı sesleri ve Farsça diline özgü harf kullanımlarını öğrenirler. Başlangıca gelen harfler sırayla okunduğundan, bu harflerin İngilizce veya Türkçe yazılımının karşıtı olan sağdan sola yazıldığını kavrarlar. Isim / sıfat, edat ve zamirler ile kelime  kelime öbekleri çoğunlukla görsel yollarla öğretilir.

 

PER102 Farsça II

Bu ders, öğrencilerin ikinci bir yabancı dil kazanmaları için tasarlanmıştır. Derste Kelime haznesi ve öbekleri öğretildikten sonra görsel materyaller ile pekiştirilir. Kısa ve basit cümleler kurma, cümle yapısını açıklayan bazı kelime dağarcığından hemen sonra gelir. Gramer geçmiş zaman ,fiil formları ve uygun zamirlerin kullanımı öğreilmektedir.

 

RUS101 Rusça I

Bu dersin amacı, Kiril alfabesi kullanarak yazı yazmayı öğrenmektir. Günlük hayatta selamlaşma ve kendini tanıtma. Rakamları ve saatleri yazılı ve sözlü ifade etme. Günlük aktivitelerden bahsetme ve anlama.

RUS 101 AKTS RAPORU

 

RUS102 Rusça II

Bu dersin amacı, öğrencilere ikinci bir yabancı dili kullanarak günlük yaşantıyı anlatabilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler aileyi veya bir başka bireyi tanıtır, fiyat sorup ve söyler ve yer yön tarif eder.

RUS 102 AKTS RAPORU

 

KOR101 Korece I

Bu ders öğrencilere ikici yabancı bir dil edinimi için oluşturulmuştur. Öğrenciler temel dilbilgisi ve sözcük bilgisi edinirler. Günlük konuşmada kullanılan temel cümleler ile kendini ifade eder kendini ve başkalarını tanıtır, bilgi edinir. Hobileri, istekleri ve yemek tercihleri hakkında bilgi verir ve verilen bilgiyi anlar.

 

KOR 102 Korece II

Bu ders öğrencilere ikici yabancı bir dil edinimi için oluşturulmuştur. Öğrenciler temel dilbilgisi ve sözcük bilgisi edimlerini geliştirirler. Geçmiş zaman hakkında bilgi verirler. Genel konular hakkında karşılaştırma yapar. Yavaş ve anlaşılır biçimde konuşur ve konuşulanları anlar. Temel yer ve yön tarifleri yapar ve bilgi edinir. Kısaca günlük ve haftalık planlama yapar.

 

GER101 Almanca I

Bu ders öğrencilere ikici yabancı bir dil edinimi için oluşturulmuştur. Öğrenciler temel dilbilgisi ve sözcük bilgisi edinirler. Günlük konuşmada kullanılan temel cümleler ile kendini ifade eder kendini ve başkalarını tanıtır, bilgi edinir. Hobileri, istekleri ve yemek tercihleri hakkında bilgi verir ve verilen bilgiyi anlar.

GER 101 AKTS RAPORU

 

GER102 Almanca II

Bu ders öğrencilere ikici yabancı bir dil edinimi için oluşturulmuştur. Öğrenciler temel dilbilgisi ve sözcük bilgisi edimlerini geliştirirler. Geçmiş zaman hakkında bilgi verirler. Genel konular hakkında karşılaştırma yapar. Yavaş ve anlaşılır biçimde konuşur ve konuşulanları anlar. Temel yer ve yön tarifleri yapar ve bilgi edinir. Kısaca günlük ve haftalık planlama yapar.

GER 102 AKTS RAPORU

 

ARB101 Arapça I

Dersin hedefleri çoğunlukla Arapça dilini yansıtmak, Arapça cümle kurmanın temel bir anlayışını kazanmak ve bunu basit, günlük bir dilde sözlü ve yazılı bir şekilde ifade edebilmek. Ayrıca, öğrencilerin makul bir telaffuz standardı  ve cümle yapılarının kullanımında becerilerini geliştirmek ve bunları basit ve gündelik bir dilin sözlü ve yazılı şekilde uygulamaktır.

ARB 101 AKTS RAPORU

 

ARB102 Arapça II

Bu ders öğrencilere ikici yabancı bir dil edinimi için oluşturulmuştur. Öğrenciler temel dilbilgisi ve sözcük bilgisi edimlerini geliştirirler. Geçmiş zaman hakkında bilgi verirler. Genel konular hakkında karşılaştırma yapar. Yavaş ve anlaşılır biçimde konuşur ve konuşulanları anlar. Temel yer ve yön tarifleri yapar ve bilgi edinir. Kısaca günlük ve haftalık planlama yapar.

ARB 102 AKTS RAPORU

 

ITA101 İtalyanca I

Bu ders, tüm fakültelerden öğrencilerine İtalyan Dili ve Kültürü'nün temel anlayışını vermek için tasarlanmıştır.Temel amaç, sözlü olarak basit bir şekilde iletişim kurmak için dilin ve uygun söz ve temel yapıların seslerini ğrenmelerini sağlamaktır.Ilk seviyenin sonunda Avrupa Ortak Çerçevesine göre uygun olarak temel bir iletişimsel ve dilsel yetkinlik kazanacaklar: Kelime ve dil bilgisi ile birlikte kısa sunum ve basit durum bilgisi vermebilmektedirler.

 

ITA102 İtalyanca II

 Bu ders, tüm fakültelerden öğrencilere İtalyan dili ve kültürünün temel anlayışını kazandırmak için tasarlanmıştır.Temel amaç, günlük rutinleri, aileleri ve kendi dünyaları hakkında basit bir şekilde iletişim kurmak için uygun söz ve yapıları edinmelerini sağlamaktır. Kursun sonunda, Avrupa Ortak Çerçevesine göre günlük durumlara ve olaylara bağlı belirli bir iletişimsel ve dilsel yetkinlik kazanmalarıdır.