Close

Bölüm Başkanının Mesajı

 

 Sevgili öğrencilerimiz, değerli paydaşlarımız,

 

            Yaşadığımız dönemde teknolojinin hızlı gelişimi hayatımızın pek çok alanında köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Bireysel boyut yanında örgütsel ve toplumsal boyutta etkileri de olan değişim, çeşitli kaynaklardan gelen farklı veri türlerini ortaya çıkartmıştır. Teknolojik gelişimlerdeki hızlı değişim ve dönüşüm, bilgisayar/bilgiişlem ve otomasyona dayalı sistemlerde görülen devrim niteliğindeki gelişmeler günlük olarak üretilen inanılmaz büyüklükteki verilerin nasıl işleneceğine dair önemli bir sorunu doğurmuştur. Yaşamın her alanında, online alışveriş ve sosyal ağlardan, bilimsel çalışmalar ve finansal işlemlere kadar pek çok alanda davranış ve kararlarımıza ilişkin son derece kapsamlı veriler toplanmaktadır. Ham halleriyle büyük ve karmaşık bir yığından başka bir şey olmayan bu verileri bilgiye ve karar destek sisteminde girdi olarak kullanılabilecek hale dönüştürmek gerekmektedir.

            Modern çağın koşullarına bağlı olarak bazı geleneksel işler kaybolmaya yüz tutarken veri temelli ve analitik düşünceye dayalı beceriler öne çıkmaktadır. Hem talep açığı bulunan ve hem de gençlerin yöneldiği bir alan olarak “veri derlenmesi – veri analizi – bilginin yayılımı” üzerine dayalı dijital temelli beceriler bugünden ortaya çıkmaya başlayan ve geleceği hızla şekillendiren akımın temelinde yer almaktadır. Dolayısıyla böylesine büyük bir değişimin temelinde yer alan becerileri spesifik olarak merkezine alan çoklu disiplinel yaklaşıma sahip yeni eğitim programlarının yaratılması yeni bir ihtiyaç olarak belirmiştir. Bu değişim ve dönüşümün farkında olan Altınbaş Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı olarak Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü hayata geçirmiştir.

            Yönetim Bilişim Sistemleri, esas olarak işletmelerin faaliyet gösterdikleri ortamda bulunan çok yoğun bilgiyi işleyip analiz ederek karar destek sistemine girdi olarak sunan becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu becerilerin edinilmesi yönetim, istatistik, bilgisayar ile bilgiişlem alanlarını birlikte kullanılmasını gerektiren çok disiplinli bir faaliyeti gerektirmektedir. Bu kapsamda, günümüz dünyasında analitik becerilere sahip olan bireyler işgücü piyasasında ciddi talep görmektedirler. Yönetim Bilişim Sistemleri programından mezun olan biri, hem bilgisayar programlama, hem istatistik ve hem de işletme yönetiminin temel fonksiyonları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaktadır. Dolayısıyla, analitik beceri gerektiren, veri işleme, veri analizi vb. gibi işleri yapmak üzere istihdam edilebilirler. Bunun yanında bir işletmenin içinde yer alan temel iş süreçleri ve yapısal özellikler hakkında da bilgiye sahip olduklarından işletme organizasyonunun etkin kılınmasına yönelik pozisyonlarda da görev alabilirler.

            Günümüzdeki gelişmeleri takip eden değil geleceği hayal edip onu dizayn edebilecek bireylerin arasına katılabilmeniz için Altınbaş Üniversitesi olarak sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

 

Vizyon

Yönetim ve teknolojiyi bütünsel olarak ele alan, mevcut her türlü analitik metodu kullanabilme yanında gelecekte ortaya çıkabilecek yenliklere odaklanarak bunları işletme, toplum ve insanlık yararına sunabilen eğitim ve değerler sistemi yaratmak.

Misyon

Tesis edilen saygın, ilkeli ve paylaşımcı bir eğitim ortamında modern çağın koşulları uygun analitik düşünebilen, verileri işleyip analiz ederek bilgiye ve karar destek sistemi girdisine dönüştürebilen, çoklu disiplinel yaklaşıma sahip bireyler yetiştirerek iş ve bilim dünyasına kazandırmaktır.

 

Yönetim ve Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı- Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer AYDEMİR