Close

Vizyon, Misyon, Kalite Politikamız ve Yönergelerimiz

Vizyon

Yenilikçi bir tıp eğitimi vermek, tıp alanındaki standartları belirlemek ve mükemmel bir sağlık hizmeti sunmak.

Misyon

Uluslararası standartlarda bilgi birikimine sahip, halk sağlığı konularına duyarlı, etik değerlere bağlı, değişik vakaları doğru bir biçimde teşhis edebilecek ve doğru tedavi yöntemlerini uygulayabilecek nitelikli hekimler yetiştirmek; halka nitelikli ve uluslararası tanınmışlık seviyesinde sağlık hizmeti vermek; ülkenin sorunlarının çözümüne ve tıp biliminin evrensel gelişimine katkıda bulunacak araştırmaları yapmak.

Tıp Fakültesi Kalite Politikamız

Eğitime başladığımız 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren, dinamik, bilimsel araştırmalarda faal ve öğrencileri dinleyen, kültürler arası farklılıklarına saygılı ve mesleki becerilerin yanında insani değerleri de öğrencilerine kazandırma, sosyal becerilerinin de gelişmesini sağlama politikasına sahip bir fakülteyiz. 

Çağımızın sağlık alanındaki teknolojik atılımlarına ve bilimsel gelişmelerine uzak kalmamayı; kendi ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme faaliyetlerimizi yürütmeyi; bu alanlara, ürün ve yayın çıktıları ile, araştırmacılar yetiştirerek ve bilimsel çalışma disiplini ile bilimsel bilginin, tıp dahil hayatın her alanındaki önemini öğrencilerimize ve genç nesillere aktararak katkıda bulunmayı da kalite politikası olarak benimsemiş bulunmaktayız.

Üniversitemizin, sağlık alanındaki kalite politikası olan ‘Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi’ çalışmalarına bilfiil katkıda bulunmakta ve fakülte politikamız olarak da benimsemekteyiz.  Fakülte kalitesinin ve kalite politikasının üniversite kalite ve kalite politikasından farklı olsa da bağımsız olamayacağı bilincindeyiz.  Bu nedenle hem kendi kalite politikamız gereği hem de üniversitemizin kalite politikasını destekleyecek şekilde faaliyet göstermekte ve bu yaklaşımı da belirli bir kalite politikası olarak benimsemekteyiz.  Eğitim, araştırma, akademik faaliyetler ve iş birlikleri konusunda, üniversitemiz ile koordine olarak, hedeflerimizi belirlemekte, süreçleri planlamakta ve iç kontroller ile süreçlerin hedeflere ulaşması yönünde bir politika izlemekteyiz.  

Stratejik Eylem Planı

Fakültemizin stratejik eylem planı

Yönergeler

Çekirdek Eğitim Programı

Eğitim Öğretim Yönergesi

Müfredat Komisyonu Yönergesi

Öğrenci Geri Bildirim ve Program Değerlendirme Komisyonu Yönergesi

Sınav Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi

Kalite Güvence Sistemi Yönergesi

Staj Yönergesi