Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon 

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı, fiziki, sosyal, çevresel ve manevi ihtiyaçlara cevap veren, doğal risk faktörlerinin en az düzeye indirildiği, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam çevrelerine sahip bir Türkiye ve dünya vizyonu üzerine temellenmektedir. Bu doğrultuda, insani değerleri gözeten, çağın koşullarının yapılı çevre üzerindeki olumsuz etkilerine kayıtsız kalmayan, teknoloji alanındaki yeniliklerden mimari tasarım ve uygulama süreçlerini daha ileriye taşımak adına yararlanan, yaratıcı ve özgün düşüncenin ürünü olan bir mimarlığın oluşumunda etkin rol oynamayı amaç edinmiştir.

 

Misyon

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Lisans Programının misyonu, öğrencilerini yaratıcı tasarımcılar, duyarlı ve sorumluluk sahibi profesyoneller, takım üyeleri, yetkin uygulayıcılar ve eleştirel düşünürler olarak yetiştirmektir. Öğrenen odaklı, esnek ve teknik olarak destekleyici bir eğitim-öğretim ortamı çerçevesinde, idari kadrosu, öğretim üyeleri ve öğrencilerin birlikteliğiyle oluşan akademik topluluk, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve mesleki değerlendirme standartlarına bağlı kalarak yenilikçi bir araştırma kültürü geliştirmeyi amaç edinmektedir.