Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül AKÇAY KAVAKOĞLUYenilikçi ve yaratıcı bir eğitim anlayışı benimsemek, mimarlık eğitimi alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri yakından takip etmek, disiplinler arası akademik araştırmayı desteklemek ve bilimsel araştırma ile mesleki uygulama alanları arasında işbirliği kurulması yönünde çalışmak Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümünün temellendiği unsurlardır.

Benimsenen öğrenen-merkezli eğitim yaklaşımı çerçevesinde, öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımının sağlanması, yaparak öğrenmenin özendirilmesi, ilişki kurma, eleştiri, yorum yapabilme ve senteze varabilme becerilerinin geliştirilmesi ve böylece öğrenmenin etkin ve sürekli olabilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, mimarlık müfredatı kuramsal bilgiyi uygulamayla bütünleştiren ve mesleğe özgü yetkinlikler ile genel yetkinliklerin gelişimini amaçlayan derslerden oluşmaktadır. Mimarlığa dair kapsamlı ve bütüncül bir perspektif sağlamak amacıyla, alan, beşeri ve sosyal bilimler ve serbest seçmeli dersler sunulmakta, yan dal ve çift ana dal yapma olanakları sağlanmaktadır.

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü, özgür düşünceli, araştırmacı, toplumsal ve çevresel sorumluluk ve mesleki etik bilinci taşıyan bireyler ve yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitimin amacı, mezunların, Türkiye’de ve dünyada, profesyonel iş yaşamı ve akademi çevrelerinde çözüm üreterek ve yeniliklere öncülük ederek etkin rol oynayabilmeleridir.

Değişen ve büyüyen bilgi dünyasını yakalayabilmek amacıyla program dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Mimarlık Bölümü kadrosu, farklı uzmanlık alanlarında yetkin ve motivasyonu yüksek akademisyenlerden meydana gelmektedir.

Mahmutbey Yerleşkesinde hizmet veren Bölümümüzde mimarlık eğitimi, stüdyolar, maket atölyesi, bilgisayar laboratuarı, kütüphane ve konferans salonunu kapsayan bir ortamda gerçekleştirilmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül AKÇAY KAVAKOĞLU - Mimarlık Bölümü Başkanı