Close

Eğitim Amaçları

1) Öğrendikleri bilgi ve becerileri, topluma, bireylere ve iş hayatına kolaylıkla aktarabilen, karşılaşılan problemlere özgün çözüm/çözümler sunabilen, makine üretimi, enerji, metal, bakım ve mühendislik hizmetlerinde çalışan mezunlar,

2) Profesyonel yaşamlarında ulusal ve uluslararası ortamlarda, lider ve/veya disiplinler arası takımların elemanı olarak görevler alabilen, toplumsal sorumluluk bilincine sahip ve profesyonelliği benimsemiş mezunlar,

3) Yeniliklere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, sürekli kendini ve bulunduğu ortamı geliştiren, bilimsel ve teknolojik araştırma ve ürün geliştirebilen, proje ve satış mühendisi olarak çalışan mezunlar,

4) Makine mühendisliği alanında ileri düzeyde donanıma sahip, ulusal/uluslararası alanlarda fark yaratabilen, bilime katkı sağlayan, çevreye ve topluma duyarlı, lisansüstü çalışmalar yapan mezunlar yetiştirmektir.