Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Akademik kadrosu, öğrencileri ve mezunları ile endüstri mühendisliği ve yakından ilgili konuların eğitim-öğretiminde, araştırmasında ve sahaya uygulanmasında; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, yenilikçi ve kendini sürekli geliştiren bir endüstri mühendisliği programı olmak.

 

Misyon

Alana katkı: Dünya standartlarında araştırma ve geliştirme yapma hedefiyle ve çok disiplinli ortak araştırmayı kolaylaştıracak bir akademik ortam içerisinde üretim, hizmet ve sosyo-ekonomik sistemlerin tasarımına, yönetimine ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik bilimsel yöntemler, teknikler ve araçlar geliştirmek.

Mezun profili: Endüstri mühendisliği yöntemlerinde, tekniklerinde ve araçlarında yetkin, bilimsel gelişme için gerekli bilgi ve araştırma temelini almış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, takım çalışması ve liderlik becerilerini geliştirmiş, etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, küresel düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilen, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, girişimci ruhlu mezunlar yetiştirmek.

Sosyal sorumluluk: Kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, diğer akademik kuruluşlar ve endüstri gibi paydaşlarla işbirliği içerisinde ekonomik, çevresel ve toplumsal problemleri teşhis edip, endüstri mühendisliği yöntemleri, teknikleri ve araçlarını kullanarak bu problemlere yaratıcı çözümler geliştirmek ve bu çözümlerin yerel, ulusal ve küresel düzeyde uygulanmasında aktif rol almak.