Close

Bölüm Başkanının Mesajı

“Bilim adamları zaten var olanı araştırırlar; mühendisler hiç var olmamışı yaratırlar.”
—Albert Einstein

“Bir adamın “sihiri” başka bir adamın “mühendisliğidir”. “Doğaüstü” boş bir kelimedir”
—Robert A. Heinlein

“İdeal mühendis bir bileşiktir… O bir bilim adamı değildir, bir matematikçi değildir, bir sosyolog veya yazar da değildir; ama mühendislik problemlerini çözmede bütün bu disiplinlerin bilgi ve yöntemlerini kullanabilir.” 
—Nathan W. Dougherty

 

Doç. Dr. Niyazi Onur BakırEndüstri Mühendisliği üretim, tedarik ve hizmet sistemlerinin tasarlanması ve değişen koşullara karşılık süreğen bir biçimde iyileştirilmesiyle ilgilenir. Endüstri mühendisleri insan, hammadde, makine, donanım, tesis, taşıma, enerji, bilgi, para v.b. kaynakları kullanarak ürün ve/veya hizmet üreten bir kuruluşun tasarım ve işletilmesinin belli hedefler doğrultusunda ve çeşitli kısıtlar altında en iyi şekilde tasarlanması konusunda uzmanlaşmış mühendislerdir.

Mühendislik dalları arasında göreceli olarak genç bir disiplin olan endüstri mühendisliğinin önemi küreselleşen dünyanın amansız rekabet ortamında giderek artmaktadır. Günümüzde endüstri mühendislerinin istihdam alanları içinde geleneksel olan imalat sektörünün yanı sıra bilişim, bankacılık ve finans, ulaşım ve taşımacılık, gıda, sağlık hizmetleri, enerji üretim ve dağıtımı, turizm v.b. sektörler de bulunmaktadır.

Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak eğitim sistemimizi uluslararası standartlarla tanımlamakta ve uygulamaktayız. Bu bağlamda, öncelikli hedeflerimiz çeşitli sektörlerde en ön saflarda yarışacak mühendisler yetiştirmek; seçkin, genç ve dinamik öğretim kadromuz ile öğrencilerimize bu yolda gerekli teorik ve uygulamalı mesleki eğitimi vermek; açık görüşlü, geniş perspektifli bir bakış açısını ve uyanık, sorgulayıcı ve girişken bir yaklaşımı kazandırmaktır. Bu amaçlarımıza yönelik olarak, gerek endüstri mühendisliğinin geleneksel konuları üzerine temel dersler, gerekse de yeni önem kazanmaya başlamış ve hızla gelişmekte olan konular üzerine ileri ders seçenekleri ile öğrencilerimizin kişisel ilgi alanları ve kariyer hedeflerine uyarlanabilir bir ders programı sunuyoruz. Öğrencinin katılımını, proje ve takım çalışmasını, gerçek hayatla doğrudan bağlantılı vaka çalışmalarını vurguladığımız eğitim felsefemizle ayrıcalıklı bir lisans programı sunduğumuza inanıyoruz.

Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gençleri, dünyanın en seçkin üniversiteleri arasına sokmayı görev edindiğimiz Altınbaş Üniversitesi’nin genç Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne katılmaya davet ediyoruz.

Doç. Dr. Niyazi Onur Bakır - Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı