Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Doç. Dr. Atilla ÇifterGünümüzde lojistik faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, sürdürülebilir büyüme hedefinde ve rekabet edebilirlikte en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkmıştır. Hızlı küreselleşme ve artan ticaret hacmi ile birlikte, işletmelerde lojistik faaliyetlerinin de uluslararası yapıya dönüştürülmesi ihtiyacı doğmuştur. Uluslararası lojistik aktivitelerinin hacmi, uluslararası ticaretin gerektirdiği şekilde, gelişen iletişim, paketleme ve taşıma teknolojilerindeki ilerlemeler ile de desteklenerek hızla artmış ve uluslararası lojistik yönetimi kendi içinde tasarlanması ve yönetilmesi gereken bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin jeopolitik konumu gereği, bir çok ticari faaliyetin geçiş yeri olması nedeni ile de uluslararası lojistiğin ülkemiz için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı gerek ülkemizde gerekse uluslararası piyasalarda, yüksek donanımlı ve konusunda uzman uluslararası lojistik yöneticilerine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

İKBÜ-İİBF Uluslararası Lojistik Yönetimi bölümümüzün amacı, çağımızın küresel iş ortamına ve sürekli değişen rekabet şartlarına uyum sağlayabilecek yaratıcı ve esnek bir düşünce yapısına, etkin iletişim becerisine, toplumsal sorumluluk ile kurumsal ve kişisel etik bilincine, liderlik niteliklerine ve dünya standartlarına uygun Uluslararası Lojistik Yönetimi bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir. Profesyonel hayatta başarılı olmak ve uluslararası lojistik yönetimi kariyerinde yükselmek için öğrencilerimiz, lojistik operasyonlarının analiz ve yönetimi, tedarik zinciri ve uluslararası lojistik sistem tasarımı ve simülasyonu, üretim operasyonlari ve envanter yönetimi, satın alma yönetimi, dağıtım ve depo işlemlerinin yönetimi de dahil olmak üzere lojistik faaliyetlerini içeren bir çok alanda hem teorik hem pratik uygulamaların yer alacağı eğitimimizle donatılacaklardır.

Uluslararası Lojistik Yönetimi bölümümüzde, öğrencilerimizin sahip olacakları alan bilgi ve becerilerine ek olarak, hem içinde bulundukları toplumu hem de kendilerini sürekli iyileştirme bilincinde bireyler olmalarını sağlayacak nitelik ve becerileri de kazandıracağız. Bu kapsamda programımız, aşağıdaki yetkinliklere sahip lider kişilikli mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır:

  • Küresel düzeyde etkin iletişim becerisi
  • Esnek, yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerisi
  • Analitik düşünme ve problem çözme becerisi
  • Liderlik ve girişimcilik nitelikleri
  • Toplumsal sorumluluk ve profesyonel etik anlayışı
  • Küresel etkinlik için yabancı dilde iletişim kurma becerisi

Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü mezunlarımız, uluslararası işletmelerin planlama, malzeme, lojistik, satın alma ve diğer bölümlerinde, lojistik hizmeti veren firmalarda, danışmanlık firmalarında ve uluslararası ticaret ve lojistik konusunda araştırma yapan çeşitli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda uzman veya yönetici olarak çalışabileceklerdir.

Doç. Dr. Atilla Çifter - Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı