Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Küresel toplumun yarınki liderleri bugün Altınbaş Üniversitesi İşletme Bölümünde.

Eğitimde dünya standardı...
Eğitimde en yüksek standartları hedefleyen İşletme Bölümü, öğrencilerini küresel iş dünyasının sürekli değişen rekabet şartlarına uyum sağlayabilecek yaratıcı ve esnek bir zihniyete, etkin iletişim becerisine, kişisel ve kurumsal etik ve toplumsal sorumluluk bilincine, liderlik niteliklerine ve dünya standartlarına uygun işletme yönetimi bilgisine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dinamik, çağdaş ve üstün akademik niteliklere sahip öğretim kadrosu ve titizlikle hazırlanmış eğitim programı ile bu hedefe ulaşılacaktır.

Katılımcı ve uygulamalı bir yaklaşım...
İşletme yönetimi gerek imalat, gerek hizmet sektöründe, hem özel işletmeler, hem kamu kuruluşları, hem de sivil toplum örgütlerinde, kısaca, her kurumda var olan başlıca işlevdir. Altınbaş Üniversitesi İşletme Bölümü katılımcı ve uygulamalı eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslar arası iş dünyasının gerektirdiği işletme yönetimi bilgi ve becerilerini öğrencilerine aktarmayı hedeflemektedir. Öğretim üyeleri ile yakın iletişim imkânı, yurt dışındaki eğitim kurumları ve endüstri, sivil ve kamu kuruluşları ile yapılacak yaratıcı işbirlikleri, öğrencilerimizin işletme kavram ve prensiplerini eğitimleri süresince yakından izleme ve şahsen uygulamaları için çeşitli olanaklar sunacaktır.

Öğrencinin çok yönlü gelişimi...
Öğrencilerimizin kişisel gelişimi, sosyal becerilerini ve kültürler arası iletişim yetkinliklerini en doğru şekilde geliştirmeleri bölüm öncelikleri arasındadır ve eğitim programımız bu gereklilikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca, programımız öğrencilerimize dünya kültürünü kazanmak ve geniş bir seçmeli ders yelpazesi ile ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmek imkânlarını sağlamaktadır. Öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimleri danışmanları tarafından sürekli izlenecek, ideal bir üniversite hayatının vermesi gereken tüm nitelikleri kazanmaları sağlanacaktır.

Geleceğin lider adaylarını İşletme Bölümüne davet ediyoruz...

Dr. Öğretim Üyesi Murad CANBULUT- İşletme Bölümü Başkanı