Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Prof. Dr. Ahmet Kasım HANSevgili Öğrenciler,
Giderek daha fazla birbirine bağlı ve bağımlı hale gelen bir dünyada, uluslararası ilişkiler alanı ülkelerin ve toplumların sosyal, politik, ekonomik ve kültürel değişimlerini anlamak açısından artan bir öneme sahiptir. Siyaset, hukuk, ekonomi, işletme, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar ve tarih gibi disiplinlerin kesişme noktasında yer alması itibariyle disiplinlerarası bir niteliğe sahip olan uluslararası ilişkiler disiplininin artan öneminin farkında olan ve bu önemi vurgulayan Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerinin güçlü bir akademik ve entelektüel altyapıya sahip olmalarını sağlayarak onları başarılı bir şekilde gelecekteki akademik ve profesyonel kariyerlerine hazırlamayı amaçlamaktadır. Bölümümüz, öğrencilerimizin her alanda geleceğin liderleri olmalarını sağlamak açısından onlara bütüncül bir eğitim sunmaya büyük önem vermektedir. Etik, sosyal ve kültürel açıdan sorumlu ve yetkin bireyler olarak yetişen öğrencilerimiz hem takım çalışmasında başarılı oyuncular olmak hem de bağımsız çalışmalar gerçekleştirmek için gerekli niteliklere ve donanıma sahip olacaklardır.

Hızla değişen ve küreselleşen dünya düzeninde, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün temel hedefi hükümetlerin faaliyetleri, politik ve sosyo-ekonomik gelişmeler, siyasal sistemler ve toplum ile siyaset arasındaki ilişkileri eleştirel düşünce ve bilgiye dayalı bir şekilde anlamayı geliştirmektir. Dış politika analizi, bölgeselcilik ve küreselleşme, Avrupa'nın bütünleşmesi, Türk siyaseti ve uluslar arası siyasal iktisat gibi birçok konuda kapsamlı derslerin sunumuyla, bölümümüz uluslararası ilişkiler alanında ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgi sağlayacaktır. Öğrencilerimiz mezun olduklarında dünya politikalarındaki konular ve problemleri analiz etme yetenek ve kapasitesi ile fikirlerini bağımsız ve etkili bir şekilde sunma becerisine sahip olacaklardır. Böylelikle öğrencilerimiz isteklerine paralel olarak hem lisansüstü eğitim için hazır hale gelecek hem de resmi kurumlar, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve medya gibi çokkültürlü ve çokdilli çalışma ortamlarında çalışabileceklerdir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü, dinamik, farklı, uluslararası ve araştırma odaklı öğretim kadrosu ile öğrencileri arasında güçlü bağlar kurarak hem sınıf içinde hem de sınıf dışında interaktif bir eğitim ortamı kurmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, Bölümümüz, kültürlerarası uyum ve diyalog konularına verdiği önemi ve bağlılığını Erasmus Programı ve dünyanın birçok yerinden üniversitelerle yapılan ikili anlaşmalar yoluyla öğrencileri ve öğretim kadrosu için uluslararası hareketlilik ve staj imkânları sunarak göstermektedir. Uluslararası değişim programları ile yerel ve uluslararası ölçekte tanınan konuşmacıların seminer ve konuşmaları gibi ders dışı faaliyetlere katılmak öğrencilerimize ortak değer ve anlayışların oluşmasında aktif bir şekilde rol alma imkânı sağlayacaktır. Son olarak, akademik niteliklerinin yanı sıra çevresine ve küresel topluma karşı sorumluluklarının farkında olan Bölümümüz sosyal sorumluluk ve etik kavramlarına özel önem vermektedir. Programımız, öğrencilerin yerel ve küresel toplumun bir parçası olduklarının farkına ve bilincine vararak aktif ve sorumlu vatandaşlar olma yolundaki potansiyellerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sizleri bölümümüzde görmek dileğiyle.

Prof. Dr. Ahmet Kasım HAN - Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı