Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olarak bilim alanımızı en genel anlamda, siyasal gücün ve arkasındaki güç ilişkilerinin nasıl kurulduğu ve siyasal gücün nasıl uygulandığıyla ilgilenen bir bilim dalı olarak tanımlıyoruz. Bu bilim dalında, ekonomi, toplum ve devlet arasındaki ilişkilere dair sorular soruyor ve soruları teorik ve uygulamalı yöntemlerle analiz etmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin de aynı şekilde bu bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlayacak çok-disiplinli bir müfredat geliştirdik. Müfredatı oluştururken de derslerin içeriklerini oluştururken de siyasal ve yönetsel düşünce, süreç ve kurumları eleştirel olarak kavrayan ve neden-sonuç örüntülerini bilimsel olarak değerlendirebilen, yenilerini geliştirebilen ve uygulamaya dökebilen bireylerin yetişmesini amaçlıyoruz.

Bölümümüz hakkında birkaç kısa bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

Öncelikle bölümümüz 2018 – 2019 Güz dönemi itibariyle Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi’nde eğitime başlayacaktır. Yeni Kampüs hakkında tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yine başlarken hatırlatmak gerekir ki Bölümümüzde eğitim dili İngilizce’dir, Bölüme girmeye hak kazanan öğrencilerimiz İngilizce sınavına tabi tutulmakta, yeterliliklerine göre hazırlık bölümüne yönlendirilmektedir. Hazırlığı bitiren öğrencilerimiz, Bölüm derslerine başlamaktadır. Bölümümüzde farklı ülkelerden çok sayıda uluslararası öğrenci bulunmaktadır.

Müfredatımızın % 70’i zorunlu ve % 30’u seçmeli derslerden oluşmaktadır. Müfredatı incelemek isteyen öğrencilerimiz ders programını inceleyebilirler. Ek olarak, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmelerin sunduğu olanakları kullanarak eğitimi, öğrencilerin öğrenme yöntem ve süreçlerine göre şekillendirmek üzere Kişiselleştirilmiş Eğitim Yaklaşımı –KEY (Flipped Classroom) kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle alan derslerimiz, derslerden önce kısa video, sunum vb araçlarla öğrencilerle paylaşılmakta, ders saatleri daha etkileşimli tartışmalar için kullanılmaktadır. Ders programımızdaki ilk ve ikinci yıl zorunlu derslerimiz ile seçmeli derslerimizin birçoğu KEY ile verilmektedir.

Bölüm olarak en güçlü yönümüz akademik kadromuz. Müfredatımızın büyük çoğunluğu tam zamanlı altı öğretim üyesi – elemanı tarafından yürütülmekte, hukuk, sosyoloji, uluslararası ilişkiler ve diğer yakın-alanlara özgü dersler diğer Fakülte ve Bölümlerin desteğiyle yürütülmektedir. Siyaset teorisi, siyasi- idari tarih, Türkiye siyasal hayatı, karşılaştırmalı siyaset, Avrupalılaşma, kamu politikası ile kamu yönetimi alanında uzmanlığa sahip ve kıdemli öğretim üye ve elemanlarımızın özgeçmişlerini ve yayınlarını akademik kadro sayfasından inceleyebilirsiniz.

Bölümümüz akademik kadrosu, araştırma ağırlıklı bir kadrodur. Öğretim üyelerimiz tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası projelerden bazılarının başlıklarını Ek’teki sunumda bulabilirsiniz. Bir duyuru olarak belirtmek gerekir ki, öğretim üyemiz Doç.Dr. Tolga Demiryol kazandığı araştırma desteği sayesinde 2018 – 2019 akademik yılında Princeton Üniversitesi’nde araştırmalarına devam edecektir.  Ayrıca, Dr. Öğr. Üyesi Diğdem Soyaltın Colella'nın almaya hak kazandığı Avrupa Komisyonu destekli  “Jean Monnet Module” programı ile 2018 – 2021 yılları arasında Bölümümüzde “Avrupa Birliği ve İyi Yönetişim Uygulamaları” alanında bir dizi bilimsel araştırma etkinliği düzenlenecek ve lisans dersleri verilecektir.

Bölüm olarak öğrencilerimizin alana dair önemli isimlerle buluşturulması, güncel konuların kadromuz ve öğrencilerimiz tarafından ele alınmasına yönelik birçok bilimsel – sosyal etkinlikler düzenlemeye çalışıyor ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlıyoruz. Fikir vermesi açısından, 2017 – 2018 döneminde düzenlediğimiz etkinliklerin afişlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Bölüm öğrencilerimizin diledikleri takdirde Çift Anadal ve Yandal Programlarına katılma hakları vardır, programlara giriş ve mezuniyetle ilgili düzenlemeler için Yönetmeliklere bakılabilir. Öğrencilerimiz, en çok Hukuk ile çift anadal yapmayı tercih etmekte; yandal programlarında ise sosyoloji ve uluslararası ilişkiler başı çekmektedir.

Ayrıca Bölümümüzün imzaladığı Erasmus Anlaşmaları sayesinde öğrencilerimiz İngiltere, Almanya, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinde öğrenci değişim programlarına katılabilmektedir. Erasmus anlaşması yapılan ülke / üniversiteleri ilgili linkten inceleyebilirsiniz.

Aday öğrencilerimize tercih döneminde başarılar diliyor, yeni kayıt olacak öğrencilerimize şimdiden hoş geldin diyoruz.

 

Dr. Öğretim Üyesi Diğdem SOYALTIN - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

 

Sunum

Etkinlik afiş

Etkinlik Afiş 2