Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanının mesajı

 

Değerli Öğrencilerimiz,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olarak bilim alanımızı en genel anlamda, siyasal gücün ve arkasındaki güç ilişkilerinin nasıl kurulduğu ve siyasal gücün nasıl uygulandığıyla ilgilenen bir bilim dalı olarak tanımlıyoruz. Bu bilim dalında, ekonomi, toplum ve devlet arasındaki ilişkilere dair sorular soruyor ve soruları teorik ve uygulamalı yöntemlerle analiz etmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin de aynı şekilde bu bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlayacak çok-disiplinli bir müfredat geliştirdik. Müfredatı oluştururken de derslerin içeriklerini oluştururken de siyasal ve yönetsel düşünce, süreç ve kurumları eleştirel olarak kavrayan ve neden-sonuç örüntülerini bilimsel olarak değerlendirebilen, yenilerini geliştirebilen ve uygulamaya dökebilen bireylerin yetişmesini amaçlıyoruz.

Bölümümüz hakkında birkaç kısa bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

Bölümümüzde eğitim dili İngilizcedir, Bölüme girmeye hak kazanan öğrencilerimiz İngilizce sınavına tabi tutulmakta, yeterliliklerine göre hazırlık bölümüne yönlendirilmektedir. Hazırlığı bitiren öğrencilerimiz, Bölüm derslerine başlamaktadır. Bölümümüzde farklı ülkelerden çok sayıda uluslararası öğrenci bulunmaktadır.

Müfredatımız Bologna çıktıları ile uyumlu şekilde dizayn edilmiş zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Zorunlu dersler arasında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Hukuk, Sosyoloji, Matematik, İngilizce ve Tarih dersleri yer alır. Programın ilk iki yılı siyaset bilimi ve yönetim alanında temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise temel derslerin yanı sıra öğrenciler karşılaştırmalı siyaset, Türkiye siyaseti, siyaset teorisi, kamu politikaları ve yönetişim alanlarında ilgi duydukları konularda seçmeli dersler de alabilmektedirler. Ek olarak, öğrencilerimize Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Sosyoloji bölümlerinden de seçmeli dersler sunulmuştur. Öğrencilerimiz dört yıl boyunca istatistiksel araştırma yöntemlerinden karşılaştırmalı ve tarihsel analize kadar geniş bir yelpazede araştırma yöntemlerine aşinalık edinme fırsatı bulmaktadırlar. Ayrıca bölüm başkanı olarak Avrupa Komisyonu destekli yürüttüğüm “Jean Monnet Module” projesi ile 2018 – 2021 yılları arasında Bölümümüzde “Avrupa Birliği ve İyi Yönetişim Uygulamaları” alanında lisans dersleri verilmektedir. Müfredatı incelemek isteyen öğrencilerimiz ders programını gözden geçirebilirler.

Bölümümüzde eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmelerin sunduğu olanaklar ile şekillenen Ters yüz edilmiş öğrenme modeli (flipped learning) kullanılmaktadır. Bu kapsamda dijital içeriği zenginleştirilmiş ders materyallerimiz ders öncesinde çevrimiçi öğrenme platformumuz olan UZEM üzerinden öğrencilerle paylaşılmakta, ders saatleri daha etkileşimli tartışmalar ve öğrenci merkezli çalışmalar için kullanılmaktadır. Ders programımızdaki ilk ve ikinci yıl zorunlu derslerimiz ile seçmeli derslerimizin birçoğu ters yüz edilmiş öğrenme ile verilmektedir.

Bölüm olarak en güçlü yönümüz akademik kadromuz. Müfredatımızın hepsi tam zamanlı altı öğretim üyesi tarafından yürütülmekte, hukuk, sosyoloji, uluslararası ilişkiler ve diğer yakın-alanlara özgü dersler diğer Fakülte ve Bölümlerin desteğiyle yürütülmektedir. Siyaset teorisi, siyasi- idari tarih, Türkiye siyasal hayatı, karşılaştırmalı siyaset, Avrupalılaşma, yönetişim ve kamu yönetimi alanında uzmanlığa ve uluslararası deneyime sahip öğretim üyelerimizin özgeçmişlerini ve yayınlarını akademik kadro sayfasından inceleyebilirsiniz.

Bölümümüz akademik kadrosu, araştırma ağırlıklı bir kadrodur. Öğretim üyelerimiz tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası projelerden bazılarının başlıklarını Ek’teki sunumda bulabilirsiniz. Bölüm olarak öğrencilerimizin alana dair önemli isimlerle buluşturulması, güncel konuların kadromuz ve öğrencilerimiz tarafından ele alınmasına yönelik birçok bilimsel – sosyal etkinlikler düzenlemeye çalışıyor ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlıyoruz. Fikir vermesi açısından, 2017 – 2019 döneminde düzenlediğimiz bazı etkinliklerin afişlerini aşağıda bulabilirsiniz.

 

Bölüm öğrencilerimizin diledikleri takdirde Çift Anadal ve Yandal Programlarına katılma hakları vardır, programlara giriş ve mezuniyetle ilgili düzenlemeler için Yönetmeliklere bakılabilir. Öğrencilerimiz, en çok Hukuk ile çift anadal yapmayı tercih etmekte; yandal programlarında ise sosyoloji ve uluslararası ilişkiler başı çekmektedir.

Ayrıca Bölümümüzün imzaladığı Erasmus Anlaşmaları sayesinde öğrencilerimiz İngiltere, Almanya, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinde öğrenci değişim programlarına katılabilmektedir. Erasmus anlaşması yapılan ülke / üniversiteleri ilgili linkten inceleyebilirsiniz.

Aday öğrencilerimize tercih döneminde başarılar diliyor, yeni kayıt olacak öğrencilerimize şimdiden “hoş geldin” diyoruz.

 

Dr. Öğretim Üyesi Diğdem SOYALTIN COLELLA- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

 

Sunum

Etkinlik afiş

Etkinlik Afiş 2