Close

Haberler

 

     

26.02.2019 Prof. Dr. Şükran ŞIPKA – Radyo Röportajı

 TRT Radyo Kanal 1 de 16.20’de yayınlanan “Pozitif Hukuk” programına konuşmacı olarak katılmıştır.

http://radyo.trt.net.tr/Yapim/4261/pozitif-hukuk.aspx

 

 27-28.02.2019 Prof. Dr. Şükran ŞIPKA – Çalıştay Başkanlığı

 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı görevlendirmesi ile, İstanbul Hakimevi’nde, Aile Arabuluculuğu Mevzuat ve Rehber Kitap hazırlık çalıştayına başkanlık etmiştir.

 

 06.03.2019 Prof. Dr. Şükran ŞIPKA – Oturum Başkanlığı

 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Aile Hukuku Derneği tarafından düzenlenen “Kadın Haklarında Güncel Sorunlar Sempozyumu”nda oturum başkanlığı yapmıştır.

 

21.03.2019 Prof. Dr. Şükran ŞIPKA – Tebliğ Sunumu

 Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “KADINA ŞİDDETE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” başlıklı Sempozyuma katılmıştır. Bu etkinlikte “Evlilik Hukukunda Kadına karşı Şiddetin Sonuçları: Ayrılık, Boşanma, Tazminat” başlıklı tebliği sunmuştur.

 

 25.03.2019 Prof. Dr. Şükran ŞIPKA – Çalışma Grubu Üyeliği

 T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı görevlendirmesi ile, Arabuluculuk Uygulamaları İzleme “Mevzuattan Kaynaklanan Sorunları Değerlendirme Çalışma Grubu”na seçilmiştir. Ankara’da yapılan toplantıya katılmıştır.

 

 17.04.2019 Prof. Dr. Şükran ŞIPKA – Tebliğ Sunumu

 İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi tarafından düzenlenen “AİLE HUKUKUNDA GÜNCEL MESELELER” başlıklı Sempozyuma katılmıştır.

 

26-27.04.2019 Prof. Dr. Şükran ŞIPKA – Çalıştay Başkanlığı

 Aile Hukuku Derneği tarafından düzenlenen “Mal Rejimleri Çalıştayı”na başkanlık etmiştir.

 

02.05.2019 Prof. Dr. Şükran ŞIPKA – Söyleşi Katılımı

 ALTINBAŞ Üniversitesi “Uluslararası Hukuk Kulübü” tarafından organize edilen ILSA TALK SOHW programında “Dünyada ve Türkiye’de Taşıyıcı Annelik” söyleşisine katılmıştır.

 

 11.05.2019 Prof. Dr. Şükran ŞIPKA – Eğitim Semineri

 Prof.Dr.Şükran ŞIPKA TBB Eğitim Merkezi meslek içi eğitim çalışmaları kapsamında Artvin Barosu ev sahipliğinde düzenlenen “Eşler Arasında Mal Rejiminin Tasfiyesi” konulu seminerde avukatlara eğitim sunmuştur.

 

25.05.2019 Prof. Dr. Şükran ŞIPKA – Eğitim Semineri

 TBB Eğitim Merkezi meslek içi eğitim çalışmaları kapsamında Mersin Barosu ev sahipliğinde düzenlenen “Eşler Arasında Mal Rejiminin Tasfiyesi” konulu seminerde avukatlara eğitim hizmeti sunmuştur.

 

01.04.2019 Prof. Dr. Sevtap Yokuş – Makale Yayını

Prof. Dr. Sevtap Yokuş’un, “Siyasal İktidarın Toplumsal Muhalefetle Dengelenmesi”, başlıklı makalesi Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’e Armağan’da (Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2019) yayınlandı.

 

21.02.2019 Prof. Dr. Sevtap Yokuş – Tebliğ Sunumu

Prof. Dr. Sevtap Yokuş’ “Çatışma Çözümünde Dünya Deneyimlerinden Örnekler” başlıklı tebliğini, Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi’nde sundu.

     

 01.08.2018 Prof. Dr. Sevtap Yokuş- Değerlendirme Raporu

Prof. Dr. Sevtap Yokuş’un, “Elections and Presidential System in Turkey” başlıklı değerlendirme raporu, Democratic Progress Institute tarafından kitap olarak Londra’da yayınlandı

 

 01.03.2018 Prof. Dr. Sevtap Yokuş- Makale Yayını

Prof. Dr. Sevtap Yokuş’un, “Türkiye’de Seçim Barajı ve Sonuçları” başlıklı tebliği, Seçim, Demokrasi ve Seçim Sistemleri Sempozyumu Kitabında, (Oniki Levha Yayınları, MEF Üniversitesi, İstanbul 1-2 Mart 2018) yayınlandı.

     

 

05.07.2019 Prof. Dr. Leyla Ateş-Uluslararası panel katılımı

 Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Leyla ATEŞ 4-5 Temmuz 2019 tarihlerinde International Center for Tax and Development ve BEPS Monitoring Group tarafından Londra’da düzenlenen “Addressing the Tax Challenges of Digitalisation of the Economy” adlı çalıştaya davetli olarak katılmıştır. Üst düzey hükümet ve uluslararası örgüt temsilcilerini akademi ve sivil toplum temsilcileriyle biraraya getiren etkinlik dışarıya kapalı olarak ve Chatham House kuralı altında gerçekleştirilmiştir.

 

03.07.2019 Prof. Dr. Leyla Ateş- Uluslararası konferansta tebliğ sunumu

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Leyla ATEŞ 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde Tax Justice Network tarafından City Üniversitesi, Londra’da düzenlenen Tax JusticeNetwork Conference 2019’ta Markus Meinzer ile birlikte “Assessing corporate tax avoidance risks: The Corporate Tax Haven Index 2019” adlı tebliğini sunmuştur. Tebliğ’inde yürütücüleri arasında bulunduğu EU Horizon 2020 tarafından desteklenen COFFERS projesinin çıktılarını paylaşmıştır.

 

29.06.2019 Prof. Dr. Leyla Ateş- Münster Vergi Hukuku Enstitüsüne Erasmus+ Hareketliliği

 

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Leyla Ateş Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında Almanya’da Münster Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Enstitüsü’ne 24-28 Haziran tarihleri arasında ziyarette bulunmuştur. Ziyaret süresince ders programı ve aktarılabilir yöntemleri incelemiş, vergi kütüphanesi gözleminde bulunmuştur.  Bunun yanı sıra üniversite tanıtımı ve iki üniversite arası olası işbirliklerine dair temaslar gerçekleştirmiştir.

 

31.05.2019 Prof. Dr. Leyla Ateş- COFFERS proje çıktısı Corporate Tax Haven Index

 Üniversitemizin ortakları arasında bulunduğu EU Horizon 2020 tarafından desteklenen COFFERS projesinin bir çıktısı olarak Corporate Tax Haven Index ilk kez yayınlandı. Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Leyla Ateş ve Ar. Gör. Burçak Bal Yalçın’ın  araştırma katkılarının referans verildiği ve iki yılda bir güncellenmesi öngörülen çalışmaya şu linkten ulaşılabilir: https://www.corporatetaxhavenindex.org/

 

30.04.2019 Prof. Dr. Leyla Ateş - Panel moderatörlüğü

 Enerji ve Çevre Araştırmaları Merkezi’nce 30 Nisan 2019 tarihinde Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi’nde düzenlenen “İstanbul’da Çöp ve Atık Yönetimi Paneli”nin “Sivil Toplum ve Çevre Bilinci” başlıklı ikinci oturumunda moderatörlük yapılmıştır.

 

 26.04.2019 Prof. Dr. Leyla Ateş - Uluslararası konferans tebliğ sunumu

 

 TÜSİAD ve International Fiscal Association-Türkiye tarafından ortaklaşa olarak 26 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Vergilendirmede Güncel Gelişmeler Konferansı’nda “MLI and Reservations: Turkish Case” başlıklı tebliğ sunumu gerçekleştirilmiştir.

 

25.04.2018 Prof. Dr. Leyla Ateş - Uluslararası kitap bölümü: BEPS Action 13: Documentation in Transfer Pricing

 Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Leyla Ateş’in “BEPS Action 13: Documentation in Transfer Pricing (BEPS Eylem 13: Transfer Fiyatlandırmasında Dokümantasyon)” başlıklı kitap bölümü, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Billur Yaltı’nın editörlüğünü yaptığı “Base Erosion and Profit-Shifting (BEPS) in Taxation (Vergilendirmede Matrah Aşındırma ve Kâr Kaydırma)” başlıklı kitapta yayınlanmıştır. Beta tarafından basılan çalışma hakkında daha fazla bilgi için bk. https://www.betayayinevi.com/tr/urunler/vergilendirmede-matrah-asindirma-ve-kar-kaydirma/1292

 

 

11.04.2018 Prof. Dr. Leyla Ateş - Uluslararası kitap bölümü: Transparency as a Key Prerequisite for the Success of Energy Subsidy Reform

 Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Leyla Ateş’in “Transparency as a Key Prerequisite for the Success of Energy Subsidy Reform: A Case Study of Tax Subsidies in Turkey” adlı kitap bölümü Rodolfo Salassa Boix’in editörlüğünü üstlendiği Aspectos Constitucionales Controvertidos De La Tributación Ambiental/Controversial Constitutional Aspects of Environmental Taxation (Cordoba: Universidad Nacional de Cordoba 2018) adlı kitapta yayınlanmıştır.

 

21.02.2018 Doç. Dr. Leyla Ateş - 2. Asteroit Madenciliği ve Meteor Bilimi Çalıştayı

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Leyla Ateş 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde İzmir’de Ege Üniversitesi’nin evsahipliğini yaptığı ve Düzenleme Kurulu üyeleri arasında yer aldığı 2. Asteroit Madenciliği ve Meteor Bilimi Çalıştayı’nda “Lüksemburg ve Asteroit Madenciliği: Teşvik Liderliğinin Arkasındaki Gerçekler” başlıklı sunumu gerçekleştirmiş ve Geniş Katılımlı Panel ’de panelist olarak yer almıştır.

 

 

05.01.2018 Doç. Dr. Leyla Ateş - "Türkiye’de Vergi Sübvansiyonları Üzerine Bir Vaka Analizi" adlı çalışması

 Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Leyla Ateş’in “Enerji Sübvansiyon Reformlarının Başarısı İçin Bir Anahtar Önkoşul Olarak Şeffaflık: Türkiye’de Vergi Sübvansiyonları Üzerine Bir Vaka Analizi” (Transparency as a Key Prerequisite for the Success of Energy Subsidy Reform: A Case Study of Tax Subsidies in Turkey) adlı çalışması EÇAM (CEER) Research Paper Series’in ilk sayısı olarak yayınlanmıştır

08.05.2019 Doç. Dr. Hasan Sınar - Tebliğ Sunumu

Doç. Dr. Hasan Sınar, 8 Mayıs 2019 tarihindeİstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonunca düzenlenen ‘Güncel Bilişim Suçları’ konulu toplantıda “İnternet Ortamında Nefret Suçları” başlıklı tebliğ sunmuştur.

22.04.2019 Doç. Dr. Hasan Sınar - Tebliğ Sunumu

Doç. Dr. Hasan Sınar, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezince düzenlenen ‘Suça Sürüklenen Çocuklar’ konulu panelinde “Yasal Mevzuatta Suça Sürüklenen Çocuklar” başlıklı tebliğ sunmuştur.

20.04.2019 Doç. Dr. Hasan Sınar- Eğitmenlik

20 Nisan 2019 tarihinde Yüzyıl Hukuk Derneği tarafından düzenlenen Yapay Zeka, Robot ve Hukuk eğitimi Doç. Dr. Hasan SINAR eğitmenliğinde gerçekleştirilmiştir.

15.04.2019 Doç. Dr. Hasan Sınar- Çalıştaya Katılım

Doç. Dr. Hasan Sınar, 15 Nisan 2019 tarihinde Budapeşte Sözleşmesi Kapsamında Saklama Talebi ve Türkiye Uygulamaları Çalıştayı”nakatılmıştır.

11.04.2019 Doç. Dr. Hasan Sınar - Tebliğ Sunumu

Doç. Dr. Hasan Sınar, 11-13 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşen “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) iş birliğinde Yargıtay Başsavcılığı ile Filistin Başsavcılığı tarafından ortak düzenlenen "Soruşturmanın Gereklilikleri ve İnsan Hakları Bağlamında Dijital Deliller" konulu konferansta “Dijital Delillerin Güvenilirliğinin Artırılmasıa İlişkin Uluslararası İşbirliği” başlıklı tebliğ sunmuştur.

02.04.2019 Doç. Dr. Hasan Sınar- Röportaj

Doç. Dr. Hasan Sınar, 2 Nisan 2019 tarihinde Haber Global kanalında kişisel verilerin korunmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

30.03.2019 Doç. Dr. Hasan Sınar- Röportaj

Doç. Dr. Hasan Sınar’ın 30 Mart 2019 tarihli Demirören Haber Ajansı’nda yayınlanan “Uluslararası ceza mahkemesi devletleri rahatsız edebilir” başlıklı röportajı.

29.03.2019 Doç. Dr. Hasan Sınar- Röportaj

Doç. Dr. Hasan Sınar, 29 Mart 2019 tarihinde TRT 1’de yayınlanan Pozitif Hukuk radyo programında yapay zeka ve hukuk sistemine etkileri konusunda açıklamalarda bulunmuştur.

21.03.2019 Doç. Dr. Hasan Sınar - Tebliğ Sunumu

Doç. Dr. Hasan Sınar, Altınbaş Üniversitesi’nde 21 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen “Kadına Şiddete Karşı Çözüm Önerileri Sempozyumu”nda “Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Ceza Hukuku Araçları” başlıklı tebliğ sunmuştur.

09.03.2019 Doç. Dr. Hasan Sınar- Oturum Başkanlığı

Doç. Dr. Hasan Sınar, 9 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar” konulu konferansta oturum başkanlığı yapmıştır. 

13.02.2019 Doç. Dr. Hasan Sınar- Moderatörlük

Doç. Dr. Hasan Sınar, 13 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen Çarşamba Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı söyleşide moderatörlük yapmıştır.

03.11.2018 Doç. Dr. Hasan Sınar - Tebliğ Sunumu

Doç. Dr. Hasan Sınar, 3 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu işbirliğiyle düzenlenen Ceza Hukuku Açısından Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu’nda  “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu” başlıklı tebliğ sunmuştur. 

12.10.2018 Doç. Dr. Hasan Sınar- Röportaj

Doç. Dr. Hasan Sınar’ın 12 Ekim 2018 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Bireysel silahlanma durdurulmalı” başlıklı röportajı.

 12.10.2018 Doç. Dr. Hasan Sınar- Röportaj

Doç. Dr. Hasan Sınar, 12 Ekim 2018 tarihinde TRT World kanalında Brunson davasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

04.07.2018 Doç. Dr. Hasan Sınar- Röportaj

Doç. Dr. Hasan Sınar’ın 4 Temmuz 2018 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Çocuk katillerine idam isteği gerçeklikten uzak bir taleptir” başlıklı röportaj vermiştir.

05.05.2018 Doç. Dr. Hasan Sınar- Jüri Üyeliği

Doç. Dr. Hasan Sınar, 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından stajyer avukatlar arasında düzenlenen 2018 yılı Kurgusal Duruşma Yarışması'nın Batı Karadeniz Bölge elemelerinde jüri üyeliği yapmıştır.

29.04.2018 Doç. Dr. Hasan Sınar - Tebliğ Sunumu

Doç. Dr. Hasan Sınar, 29 Nisan 2018 tarihinde 21.Yüzyıl Hukuk Derneği tarafından organize edilen AIR ISTANBUL 2018 zirvesinde “Yapay zeka ve robot eylemlerinde cezai sorumluluğu” başlıklı tebliğ sunmuştur.

22.04.2018 Doç. Dr. Hasan Sınar - Tebliğ Sunumu

Doç. Dr. Hasan Sınar, 22 Nisan 2018 tarihinde Kamu Hukukçuları Platformu’nun Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte düzenlediği Hukuk ve Adalet konulu toplantıda “Themis’in Gözleri Gerçekten Kapalı mı?: Ceza Hukukunda Adalet İlkesi Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım” başlıklı tebliğ sunmuştur.

31.03.2018 Doç. Dr. Hasan Sınar - Tebliğ Sunumu

Doç. Dr. Hasan Sınar, 31 Mart 2018 tarihinde İstanbul Barosu Başkanlığı, Türk Ceza Hukuku Derneği ve Anayasa Hukuku Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri ‘Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının Yerine Getirilmesi’ konulu toplantıda “Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmemesinin tutuklu başvurucular üzerindeki etkisi ve hâkimlerin cezai sorumlulukları” başlıklı tebliğ sunmuştur.

18.10.2018 Dr. Öğr. Üyesi Tuba TURAN – Makale

Turan, Tuba, 'Can the UN address root causes of conflict? Arab Spring case study', The Conversation.

 

07.04.2018 Dr. Öğr. Üyesi Tuba TURAN – Sunum

ISA (International Studies Association) 59th Annual Convention in San Francisco, “Assisting Pro Democracy Rebels: The Rule of Power and the End of the Pluralist Foundations of International Law?”

 

05.04.2018 Dr. Öğr. Üyesi Tuba TURAN – Sunum            

 ISA (International Studies Association) 59th Annual Convention in San Francisco, “Power of the UN or Rule of Power?: Addressing the Democracy Deficit and Human Insecurity in the MENA Region”

 

28.03.2018 Dr. Öğr. Üyesi Tuba TURAN – Makale

Dr. Öğr. Üyesi Tuba TURAN’ın “The UN’s Response to the Underlying Causes of the Arab Spring Before and After the Eruption of Events: A Critical Assessment of the UN’s Pursuit of its Core Values and Purposes” adlı makalesi yayımlanmıştır.

Eastern Studies 54/4 (2018), pp. 683-705 (SSCI-indexed; DOI: 10.1080/00263206.2018.1448791)

 

24.02.2018Dr. Öğr. Üyesi Tuba TURAN – Sunum            

ISA (International Studies Association)  58th Annual Convention in Baltimore, “A Positive Peacebuilding Framework: Rendering the UN a Catalyst for Conflict Transformation”

 

02.02.2018 Dr. Öğr. Üyesi Tuba TURAN – Raportörlük

 BM Genel Kurulu’nun 02 Şubat 2018 tarihli A/72/727 sayılı dokümanının ekinde yer alan IV. Istanbul Arabuluculuk Konferansı’nın 2. Oturumu raportörlüğü yapılmıştır.

18.09.2018 Dr. Öğretim Üyesi Başak Güneş - Tebliğ Sunumu ve Kitap Yayını

 Dr. Öğretim Üyesi Başak Güneş, Bilgi Üniversitesi’nde 18 Eylül 2018’de gerçekleşen, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar II Sempozyumunda “Uluslararası Sözleşmelerin Doğrudan Uygulanabilirliği Bağlamında Türkiye’nin Taraf Olduğu Sendikal Haklara İlişkin Sözleşmeler” başlıklı tebliği sunmuş ve ilgili tebliğ, aynı ay içerisinde sempozyum kitabında yayınlanmıştır.

 

01.09.2018 Dr. Öğretim Üyesi Başak Güneş - Kitap Bölümü Yayını

 Dr. Öğretim Üyesi Başak Güneş, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından 2018-2019 öğretim döneminden itibaren ders kitabı olarak okutulmak üzere hazırlanan, “İş Hukuku” isimli e-kitapta, “İş Sözleşmesi Kavramı ve Türleri”, “İşçi ve İşverenin Borçları”, “Çalışma Süreleri” ile “Dinlenme ve Tatil Hakkı” başlıklı ünitelerin yazarlığını yapmıştır.”

21-22 Şubat 2019, Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu-  Tebliğ

 Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu- 21-22 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen MEF Üniversitesi, Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Konferansı'nda "AB- Türkiye Mülteci Pazarlığı Başlıklı" tebliğ sunmuştur. 

 

29 Kasım 2018, Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu-  Konuşma

Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu- 29 Kasım 2018'de Altınbaş Üniversitesi, “Türk- Alman Mukayeseli Göç Hukuku Çalışmaları" kapsamında Mülteci Entegrasyonu Üzerine Düşünceler başlıklı panelde, "Uluslararası Koruma Altında olan Suriyeli Göçmenlerin Entegrasyonu" üzerine konuşma yapmıştır.

 

13 Eylül 2018, Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu-  Eğitim

 Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu- 13 Eylül 2018'de Türkiye’nin Göç Yönetimi Çalışmalarının Desteklenmesi Projesi, İdari Yargı Hakimleriyle Ülkeye Giriş Koşulları, Giriş Yasakları ve Kabuledilemez Yolcular Konusunda Çalıştay'da "İnad Yolcular Konusunda Avrupa Birliği’ndeki Uygulama Örnekleri" üzerine sunum yapmıştır.

 

21-25 Temmuz 2018, Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu- Tebliğ

 Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu- 21-25 Temmuz 2018, tarihleri arasında Brisbane/Avusturalya düzenlenen 25. Dünya Siyasi Bilimler Kongresi'nde (IPSA), "Migration crises; can EU maintain the control over its external borders without the support of Turkey?" başlıklı tebliğ sunmuştur.

 

14-16 Aralık 2017, Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu- Tebliğ

 Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu, 14-16 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşen 6.

CUDES Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi'nde "AB Sınır Denetimlerinin Giriş/Çıkıç Sistemiyle Desteklenmesi" başlıklı tebliğ sunmuştur.

 

14 ve 21 Kasım 2017, Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu- Eğitim

 Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu Türkiye'nin Göç Yönetimi Çalışmalarının Desteklenmesi projesi kapsamında 14 ve 21 Kasım tarihlerinde düzenlenen eğitim programında "AB Hukuku ve Sınır Denetimleri, ABAD Kararları üzerinden Geri Dönüş" üzerine eğitim vermiştir.

 

2-3 Ekim 2017, Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu- Yuvarlak Masa Sunumu

 Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu Avrupa Konseyi ve Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Projesi Yuvarlak Masa Toplantısı'nda: “Sınır Dışı Etme ve Ülkeye Giriş Yasağı Kararlarının Temel Hak ve Hürriyetler Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı sunum yapmıştır.

 

21-23 Eylül 2017, Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu- Tebliğ

 Dr. Öğretim Üyesi A. Serçin Kutucu, 21-23 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşen I.

Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu'nda "Gümrük Birliği'nde Serbest Ticaret Antlaşmalarına" başlıklı tebliğ sunmuştur.

28.02.2019 Dr. Öğretim Üyesi Meliha Sermin Paksoy – Tebliğ Sunumu

 28 Şubat 2019 tarihinde Altınbaş Üniversitesi’nde düzenlenmiş bulunan Sağlık Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumunda “Taşıyıcı Annelik” tebliğini sunmuştur.

 

14.05.2019 Dr. Öğretim Üyesi Meliha Sermin Paksoy – Tebliğ Sunumu

 14 Mayıs 2019 tarihinde Altınbaş Üniversitesi’nde Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumunu hem düzenlemiş hem de bu sempozyumda “Çatılı İşyerini Konu Alan Kira Sözleşmelerine Alternatif Olarak İrtifak Hakları” tebliğini sunmuştur.

 

02.05.2019 Dr. Öğretim Üyesi Meliha Sermin Paksoy – Tebliğ Sunumu

 2 Mayıs 2019 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenmiş bulunan İnşaat ve Taşınmaz Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumunda “Arsa Payının Düzeltilmesi Davası” tebliğini sunmuştur.

 

09.03.2019 Dr. Öğretim Üyesi Meliha Sermin Paksoy – Tebliğ Sunumu

 08-09.03.2019 tarihinde Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenmiş bulunan II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumunda “Terk Sebebine Dayalı Boşanmada Yargıtay Tarafından Kadınlar Lehine Geliştirilen İçtihat” tebliğini sunmuştur.

 

12.12.2018 Dr. Öğretim Üyesi Meliha Sermin Paksoy- Söyleşiye Katılım

 12 Aralık 2018 tarihinde Altınbaş Üniversitesi’nde Çarşamba Söyleşileri Kapsamında düzenlenmiş bulunan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Kapsamında Döviz Üzerinden Sözleşme Akdetme Yasağı ve Uygulama Sorunlarında konuşmacı olmuştur.

 

27.07.2018 Dr. Öğretim Üyesi Meliha Sermin Paksoy – Tebliğ Sunumu

 27.07.2018 tarihinde Fukuoka City, Japonya’da düzenlenmiş bulunan The 20th Congress of the International Academy of Comparative Law’da “Unutulma Hakkı” tebliğini sunmuştur.

 

28.05.2019 Dr. Öğretim Üyesi Meliha Sermin Paksoy – Makale Yayını

 İnönü Hukuk Fakültesi Dergisi’nde “Kira Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları” isimli makalesi yayınlanmıştır.

 

29.05.2019 Dr. Öğretim Üyesi Meliha Sermin Paksoy – Makale Yayını

 Legal Hukuk Dergisi Mayıs 2019 sayısında “Aile Konutu Üzerinde Yapılan İşlemler Nedeni ile Devletin Sorumluluğu” isimli makalesi yayınlanmıştır.

30.10.2019 Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ – Kitap Yayını

“Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ’nün “Arabuluculuk Soru Bankası” kitabının 4. Basısı (Tıpkı Basım), On İki Levha Yayıncılık tarafından 30.10.2019 tarihinde yayımlanmıştır.

 

15.09.2019 Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ – Kitap Yayını

“Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ’nün “Arabuluculuk Soru Bankası” kitabının 3. Basısı, On İki Levha Yayıncılık tarafından 15.09.2019 tarihinde yayımlanmıştır.

 

30.05.2019 Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ – Yargı Reformu Stratejisi Toplantısı (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

 Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı tarafından kamuya açıklanan “Yargı Reformu Stratejisi” toplantısına Altınbaş Üniversitesi’ni temsilen katılmıştır.

 

 15.05.2019 Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ – Tahkim Söyleşisi

 “Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 15.05.2019 tarihli ve “Türkiye’nin Milletlerarası Tahkimdeki Yeri ve ISTAC” konulu söyleşide Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ, aynı zamanda panelist olarak yer almıştır. Söyleşiye ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı sayın Prof. Dr. Ziya AKINCI ile Av. Dr. İsmail G. ESİN katılmış ve programın moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Serhat ESKİYÖRÜK yapmıştır.”

 

 14.05.2019 Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ – Tebliğ Sunumu

 

 “Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ, 14 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumu’nda “Post-mortem (Ölüm Sonrası) Evlilikler Üzerine” başlıklı tebliği sunmuştur.”

 

03.04.2019 Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ – Kitap Yayını

“Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ’nün “Arabuluculuk Soru Bankası” kitabının 2. Baskısı, On İki Levha Yayıncılık tarafından 03.04.2019 tarihinde yayımlanmıştır.

 

20.03.2019 Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ – Kitap Yayını

“Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ’nün “Arabuluculuk Soru Bankası” adlı kitabı, On İki Levha Yayıncılık tarafından basılarak 20.03.2019 tarihinde raflardaki yerini aldı.”

 

20.12.2018 Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ – Makale Yayını

“Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ’nün ““ICSID Tahkiminde Yetkiden Kaynaklanan Bazı Sorunlar” adlı makalesi, İstanbul Üniversitesi Public and Private International Law Bulletin uluslararası dergisinde yayımlandı. Public and Private International Law Bulletin, 38(2): 285–309.

 

 08.12.2018 Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ – Görsel & Yazılı Medya Röportajı

“Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ’nün, “Uçaktaki silahlı güvenlik tehlike oluşturabilir” başlıklı haberi yazılı ve görsel medyada yer almıştır. Ayrıntılar için bkz. https://www.dha.com.tr/istanbul/ucaktaki-silahli-guvenlik-tehlike-olusturabilir/haber-1613802

 

17.08.2018 Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ – Kitap Yayını

“Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ’nün “Hava Hukuku” adlı ders kitabı, On İki Levha Yayıncılık tarafından basılarak 17.08.2018 tarihinde raflardaki yerini aldı.”

 

15.08.2018 Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ – Kitap Yayını

“Dr. Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ’nün “Milletlerarası Tahkimde Dava Açma Yasakları” adlı doktora tez kitabı, On İki Levha Yayıncılık tarafından basılarak 15.08.2018 tarihinde raflardaki yerini aldı.”

14.05.2019 Dr. Öğretim Üyesi Erhan Kanışlı - Tebliğ Sunumu

Dr. Öğretim Üyesi Erhan Kanışlı, 14 Mayıs'ta düzenlenen Altınbaş Üniversitesi Medeni Hukukta Güncel Tartışmalar konferansında, “Yürürlükteki Türk Hukuku Bakımından Üreticinin Sorumluluğu” konulu tebliğini sunmuştur.

Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan – DAAD Proje Desteği

 Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan’ın “Konzernrecht im deutsch-türkischen Rechtsvergleich” başlıklı projesi, DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) tarafından Almanya’da akademik çalışmalarda bulunmak üzere proje desteği kazandı.

“Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler” bursuna (proje desteğine) her yıl 60 ülkede binlerce akademisyen başvuruda bulunuyor ve yalnızca belirli sayıda başarılı akademisyen programa kabul ediliyor.

 

04.03.2019 Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan – Makale Yayını

Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan’ın “Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkının İhlalinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu” başlıklı makalesi, Terazi Dergisi’nin 2019 Yılı, 14.Cildinde yayımlandı.

 

 16.04.2018 Prof.Dr.İsmail Kayar ve Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan – Tebliğ Sunumu

 Prof.Dr.İsmail Kayar ve Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde düzenlenen Ticaret Hukuku Günleri-II başlıklı sempozyumda, “Patronaj Açıklaması Kapsamında Güvenden Doğan Sorumluluk” başlıklı tebliği sundular.

 

14.12.2018 Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan – Tebliğ Sunumu

Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde düzenlenen Ticaret Hukuku Günleri-I başlıklı sempozyumda, “Hakim Şirketin Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarını Üstlenmesi” başlıklı tebliği sundu.

 

09.08.2018 Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan- Telif Ödülü

Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan’ın “Die Onlinehauptversammlungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften im deutsch-türkischen Rechtsvergleich” adlı kitabı, VG WORT tarafından telif ödülüne layık görülmüştür. Kitap toplam 1.800 Euro ile ödüllendirilmiştir.

1958 yılında Almanya’da kurulan VG WORT, her yıl temmuz ayında, bir önceki yıl Almanya’da yayınlanan kitaplar arasında yapılan değerlendirmeyi başarıyla geçen yazarlara telif ödülü veren bir kurumdur. Bahsi geçen kitap geçtiğimiz yıl da Alman Ulusal Kütüphanesi Kataloğu’na girmeye hak kazanmıştır.

 

10.09.2018 Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan – Makale Yayını

 Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan’ın “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi” başlıklı makalesi Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi‘nin 2018 yılı, 26.cildinde yayımlandı.

 

 23.10.2018 Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan – Röportaj

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı Direktörü Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan ve Direktör Yardımcısı Ass. iur. Ayşegül Altınbaş, LL.M., Posta Gazetesi Eğitim Editörü Sevim Büyüktaş Demir’e röportaj verdiler. Röportajda Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı ve ayrıcalıkları kapsamlı şekilde ele alındı. Röportajın detaylarına 23.10.2018 tarihli Posta Gazetesi’nden ulaşılabilir.

 

Altınbaş Üniversitesi Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı İle Hukuk Büroları Arasındaki İşbirlikleri

 

Köln Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz, Türkiye'nin ilk ve tek Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı ile Almanya'nın en büyük hukuk, danışmanlık ve denetim firmalarından Rödl & Partner arasında "İş Birliği Sözleşmesi" imzalandı. Altınbaş Üniversitesi’ni temsilen program direktörü Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan, direktör yardımcısı Ass. iur. Ayşegül Altınbaş, LL.M.; Rödl & Partner’i temsilen ise Prof.Dr.Metin Sağmanlı arasında gerçekleşen görüşmelerde, işbirliğinin önümüzdeki dönemlerde de güçlenerek devam etmesi hususunda mutabık kalındı.

 

DIRO’nun Türkiye’deki tek temsilcisi, Avusturya İstanbul Başkonsolosluğu ile Avusturya Dış Ticaret Ofisi'nin güvenilir avukatlığı ve hukuk müşavirliği görevini sürdüren Tanverdi Hukuk Bürosu ile Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı arasında "İş Birliği Sözleşmesi" imzalandı. Altınbaş Üniversitesi’ni temsilen program direktörü Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan, direktör yardımcısı Ass. iur. Ayşegül Altınbaş, LL.M.; Tanverdi Hukuk Bürosu’nu temsilen ise Av. A. Banu ŞAVATA TANVERDİ, LL.M.  ve Av. Nazan ŞEREF arasında gerçekleşen görüşmelerde, işbirliğinin önümüzdeki dönemlerde de güçlenerek devam etmesi hususunda mutabık kalındı.

 

Switzerland Global Enterprise tarafından Certified Expert olarak tescilli Edel Consulting & Edel Law Firm ile Türkiye'nin ilk ve tek Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı arasında "İş Birliği Sözleşmesi" imzalandı. Altınbaş Üniversitesi’ni temsilen program direktörü Dr.Öğretim Üyesi Murat Can Atakan, direktör yardımcısı Ass. iur. Ayşegül Altınbaş, LL.M.; Edel Consulting & Edel Law Firm’i temsilen ise Suzan Karakıvrak, LL.M. ve Av. Recep Karaman arasında gerçekleşen görüşmelerde, işbirliğinin önümüzdeki dönemlerde de güçlenerek devam etmesi hususunda mutabık kalındı.

09.05.2018 Arş. Gör. Gülnur Ceren Uçar Bulut – Tebliğ Sunumu

 Altınbaş Üniversitesi Ticaret Hukuku ABD Arş. Gör. Gülnur Ceren Uçar Bulut,  9 Mayıs 2018 tarihinde Özyeğin Üniversitesi tarafından düzenlenen “Prof. Dr. Hasan Pulaşlı’ya Saygı Günü”nde Prof. Dr. İsmail Kayar ile birlikte “Bist Pay Piyasasında Algoritmik Emirler ve Hukuki Sonuçları” konulu bir tebliğ sunmuştur. 

 

09.12.2018 Arş. Gör. Gülnur Ceren Uçar Bulut – Kitap Yayını

 Altınbaş Üniversitesi Ticaret Hukuku ABD Arş. Gör. Gülnur Ceren Uçar Bulut’un Galatasaray Üniversitesi Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında oybirliğiyle kabul edilen “Anonim Şirketlerde Özel Denetim” isimli tez çalışması, Adalet Yayınevi tarafından 2018 yılı Aralık ayında kitap haline getirilmiştir.

 

17.04.2019 Arş. Gör. Gülnur Ceren Uçar Bulut – Makale Yayını

 Altınbaş Üniversitesi Ticaret Hukuku ABD Arş. Gör. Gülnur Ceren Uçar Bulut’un İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan ve 17 Nisan 2019 tarihinde takdim edilen “Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in Anısına Armağan” adlı eserde “Çekte Rehin Cirosu Bağlamında Gündeme Gelen Sorunlar” isimli makalesi hakem incelemesinden geçerek yayınlanmıştır. 

 

26.06.2019 Arş. Gör. Esen Aydın – Makale Yayını

 Hukuk Fakültemiz Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapan Esen Aydın’ın “Yabancı Bir Devletin Tahkim Yeri Olarak Kararlaştırıldığı Hallerde Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine İlişkin Türk Mahkemelerinin Yapacağı İnceleme ve Uygulanacak Hukuk” başlıklı makalesi Public and Private International Law Bulletin’in 39. Cildinde yayınlanmıştır.  

 

09.05.2018 Arş. Gör. Esen Aydın – Makale Yayını

 Hukuk Fakültemiz Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapan Esen Aydın’ın “Avrupa Birliği Mevzuatında Güvenli Üçüncü Ülke Kavramı ve Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşmasına Yansımaları” başlıklı makalesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni’nin 38. Cildinde yayınlanmıştır.  

 

13.04.2019 Hukuk Fakültemizin Viyana’da düzenlenen Willem C. Vis Milletlerarası Tahkim Sanal Mahkeme Yarışmasındaki Başarısı

 Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı bu sene 26.’sı düzenlenen Willem C. Vis Uluslararası Ticari Tahkim Sanal Mahkeme Yarışmasına katılmıştır. Dünya genelinde Harvard, Oxford, Cambridge, Sorbonne gibi prestijli üniversitelerin katıldığı yarışmada hukuk fakültesi öğrencileri üniversitemizi temsil etmiştir. Fakültemizin takımı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Eskiyörük ve Arş. Gör. Esen Aydın koçluğunda, öğrencilerimiz Tuana Keskin, Klara Miran İpek, Talha Evran, Tuğba Şimşek ve Sinem Solmaz’dan oluşmaktadır. 

  13-18 Nisan tarihleri arasında Viyana’da düzenlenen yarışmada katılmıştır. Takımımız Hindistan’dan OP Jindal Üniversitesi, Rusya’dan Tyumen Üniversitesi, Kaliforniya’dan USC Gould Üniversitesi ve Fransa’dan Nice Üniversiteleri ile karşılaşmıştır. Öğrencilerimizin performansını yüksek bulan hakemler takımımızı tebrik etmiş, “letter of appreciation” göndererek övgülerini iletmiştir.

 Viyana’da gerçekleştirilen yarışmanın resmi sonuçlarına göre Altınbaş Üniversitesi hukuk fakültesi takımı, dünya genelinde  duruşmalara katılan 372 takım arasından 101. olmuştur. Duruşmalarda takımımızı temsil eden Klara Miran İpek 100 üzerinden ortalama 90 puan, Tuana Keskin ise 100 üzerinden ortalama 85 puan alarak oldukça başarılı sonuçlar elde etmiştir. Okulumuz 2400 puan üzerinden aldığı 2086 puanla yarışmaya katılan takımlar arasında ilk %25’lik dilime girmiştir.” 

25.04.2019 Arş. Gör. Ali Yaşar Çelikel - Uluslararası Sempozyumda Tebliğ Sunumu

Arş. Gör. Ali Yaşar Çelikel, 25 Nisan 2019 tarihinde Arş. Gör. Aylin Armağan ile birlikte 34. Uluslararası Maliye Sempozyumu’nda "Ön Ödemeli Konut Satışından Elde Edilen Alacak Hakkının Devredilmesinden Doğan Kazancın Gelir Vergisi Kanunu Kapsamnda Vergilendirilmesi” başlıklı tebliği sunmuştur.

14.05.2019 Arş.Gör. Ali Yaşar Çelikel - Tebliğ Sunumu

Arş. Gör. Ali Yaşar Çelikel, 14 Mayıs 2019 tarihinde Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumu’nda “Ön Ödemeli Konut Satışlarında Satıcının Teminat Gösterme Zorunluluğu” başlıklı tebliği sunmuştur.

15.07.2019-19.07.2019 Arş. Gör. Aylin Armağan - CEE Vienna International Tax Law Summer School 2019

Arş. Gör. Aylin Armağan Viyana Üniversitesi bünyesinde bulunan The Institute for Austrian and International Tax Law tarafından 15-19 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenen “CEE Vienna International Tax Law Summer School 2019” programına katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

https://www.wu.ac.at/taxlaw/events/cee2019

 

18.06.2019-28.06.2019 Arş. Gör. Aylin Armağan - Jean Monnet Yaz Akademisi Sertifika programı

 

 Arş. Gör. Aylin Armağan, Altınbaş Üniversitesi'nde Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman ve Doç. Dr. Alper Kaliber'in de katkılarıyla, Dr. Öğr. Üyesi Diğdem Soyaltın Colella tarafından yürütülen, Jean Monnet destekli yaz akademisine katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır. 

 

15.05.2019  Arş. Gör Aylin Armağan - Viyana Üniversitesi Uluslararası Vergi Hukuku Yaz Okulu Programı kabul ve burs

Arş. Gör. Aylin Armağan Viyana Üniversitesi bünyesinde bulunan The Institute for Austrian and International Tax Law tarafından 15-19 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan “CEE Vienna International Tax Law Summer School 2019” programına tam burslu olarak kabul edilmiştir.

https://www.wu.ac.at/taxlaw/events/cee2019

 

25.04.2019 Arş. Gör Aylin Armağan ve Arş. Gör Ali Yaşar Çelikel - 34. Uluslararası Maliye Sempozyumu Tebliğ Sunumu

Arş. Gör. Aylin Armağan ve Arş. Gör. Ali Yaşar Çelikel, İstanbul Üniversitesi tarafından Antalya’da 24-27 Nisan tarihlerinde düzenlenen 34. Uluslararası Maliye Sempozyumu’nda “Ön Ödemeli Konut Satışından Elde Edilen Alacak Hakkının Devredilmesinden Doğan Kazancın Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Vergilendirilmesi” başlıklı tebliğ sunmuştur.

http://www.maliyesempozyumu.org/

 

26.04.2019 Arş. Gör Aylin Armağan - 34. Uluslararası Maliye Sempozyumu Tebliğ Sunumu

Arş. Gör. Aylin Armağan ve Kültür Üniversitesi öğretim elemanı Arş. Gör. Serkan Seyhan, İstanbul Üniversitesi tarafından Antalya’da 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen 34. Uluslararası Maliye Sempozyumu’nda “Gümrük Kanunu'nda İdari İtiraz Yolu" başlıklı tebliğ sunmuştur. http://www.maliyesempozyumu.org/

 

08.03.2019 Arş. Gör. Aylin Armağan - II. Uluslararası Kadın Ve Hukuk Sempozyumu Tebliğ Sunumu

Arş. Gör Aylin Armağan, Türkiye Barolar Birliği ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nce Ankara’da 8-9 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu’nda "Tampon Vergisi: Mali Feminizm Üzerine Bir İnceleme” başlıklı tebliğ sunmuştur. http://www.kadinvehukuksempozyumu.com/

 

02.01.2019 Arş. Gör Aylin Armağan – Makale Yayını

Arş. Gör. Aylin Armağan ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erdem Ateşağaoğlu’nun “Kurumlar Vergisi Matrahında İndirim Hakkı Veren Sermaye Artırımları Bakımından Ortak Alacağının Şirket Sermayesine Eklenmesi" başlıklı makalesi İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmıştır.

 

01.12.2018 Arş. Gör. Aylin Armağan- Kitap Bölümü Çevirisi

Arş. Gör. Aylin Armağan’ın “Yeni Küresel Standart Olarak Otomatik Bilgi Değişimi: Tarihin (Offshore Vergi Kaçakçılığının) Sonu Mu?, (Automatic Exchange of Information as the New Global Standard: The End of (Offshore Tax Evasion) History?, Markus Meinzer) başlıklı kitap bölümü çevirisi, Otomatik Bilgi Değişimi ve Türk- Alman İş Birliği Olanakları (Ed: Leyla Ateş & Joachim English) kitabında On İki Levha yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

 

Arş. Gör. Aylin Armağan Proje Araştırmacılığı

Arş. Gör. Aylin Armağan, Prof. Dr. Leyla Ateş ve Doç. Dr. Sevil Acar tarafından yürütülen “Enerjinin Vergisel Teşviki: Enerji Politikalarında Mali Şeffaflığın Arttırılması” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında proje araştırmacısı olmuştur.

13.03.2019 Arş. Gör. Melike Yaman – Erasmus Hareketliliği ve Tebliğ Sunumu

 Arş. Gör. Melike Yaman, Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında Polonya’da Silezya Üniversitesini ziyaret ederek, “Legal and Social Aspects of Mobbing and Discrimination” konulu sempozyumda “Mobbing in Turkish Legislation” konulu tebliğ sunmuştur.

 

 08.12.2018 Arş. Gör. Melike Yaman- Makale Yayını

 Arş. Gör. Melike Yaman, Tıp Hukuku dergisi 14. sayısında “Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı makalesini yayınlamıştır.

 

15.12.2018 Arş. Gör. Melike Yaman- Tebliğ Sunumu

 Arş. Gör. Melike Yaman, 13-15 Aralık 2018 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde “Yargıtay Kararları Işığında Mobbing Kavramı” konulu tebliğ sunmuştur.

 

 30.11.2018 Arş. Gör. Melike Yaman- Tebliğ Sunumu

 

Arş. Gör. Melike Yaman, 30 Kasım 2018 tarihinde Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen Sağlık Hukuku Sempozyumu’nda “Hekime Yönelik Şiddetin İş Kazası Kapsamında Değerlendirilmesi” konulu tebliği sunmuştur.

 

 26-27.04.2019 Arş. Gör. Melisa GÜNDOĞDU ÖZBEK – Tebliğ Sunumu

 Aile Hukuku Derneği tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Şükran Şıpka başkanlığında gerçekleştirilen “Mal Rejimleri Çalıştayı”nda “Yargıtay Uygulamasında Eklenecek Değerlerin Değer Tespiti (Tmk Md. 235/F.2)” başlıklı tebliği sunmuştur.

 

 26-27.04.2019 Arş. Gör. Melisa GÜNDOĞDU ÖZBEK – Raportörlük

 Aile Hukuku Derneği tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Şükran Şıpka başkanlığında gerçekleştirilen “Mal Rejimleri Çalıştayı”nda Raportörlük yapmıştır.

09.03.2019 Arş. Gör. Yeşim Yılmaz – Tebliğ Sunumu

9 Mart 2019 tarihinde Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar Sempozyumunda;  "Terörizmin Finansmanı Suçu" başlıklı tebliğ sunmuştur. 

09.03.2019 Arş. Gör. Batuhan Aktaş ve Arş. Gör. Yeşim Yılmaz – Tebliğ Sunumu

 Arş. Gör. Batuhan Aktaş 9 Mart 2019 tarihinde Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar Sempozyumunda; "Yalan Tanıklık Suçu" başlıklı tebliğ sunmuştur.