Close

Lisans Programı

Mezunlarını, eğitimleri sürecinde geliştirdikleri katılımcı, üretken, sosyal, girişimci, etkin ve yaratıcı kimliklerini kullanarak,

  • Yurt içi veya dışında sektörel düzeyde çalışan,
  • Yurt içi veya dışındaki tasarım yarışmalarında, çeşitli yöntemleri, teknikleri, araçları ve güncel teknolojileri kullanarak nitelikli ve özgün çalışmalar uygulayan, görev alan,
  • Ulusal ve uluslararası sanatsal kültürel işbirlikleri oluşturan,
  • Yazılı ve sözlü olarak profesyonel formatta iletişim kuran,
  • Çağın gelişen ve değişen koşullarının ve anlayışların ışığında, tarihsel ve kültürel birikimlere sahip,
  • Karşılaşılan sorunlara etkin çözüm üreten ve etik sorumlulukları göz önünde bulunduran,
  • Entelektüel düzeyde analiz ve sentez yeteneği geliştirmiş,
  • Karşılaşılan sorunlara etkin çözüm üreten ve etik sorumlulukları göz önünde bulunduran,
  • Evrensel ölçekte kendi yetiştiği coğrafyanın kültürel ve sanatsal birikimlerine entelektüel bir bakış açısı ile bu zenginlikleri tasarımsal üretime dönüştüren,
  • Yeniliğe açık gelişen bilgi ve beceriler edinerek kendine ve alanındaki gelişmelere katkı sağlayan ve liderlik yapan yaratıcı tasarımcılar olarak yetiştirmek.