Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Tasarım disiplinleri içinde özel konumuyla giderek öne çıkan Takı Tasarımı Bölümü, köklü tarihsel  arkaplanında biriktirdiği geleneği,  gelenekle sıkı iletişimi olan çağdaş yaklaşımları ve geleceğe dönük yenilikçi arayışları birarada tutan vizyonuyla ayrıcalıklı bir programdır. Bu ayrıcalıklı konum; Üniversitemizin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yapılanmış olmanın avantajıyla alanında söz sahibi, nitelikli ve yaratıcı özellikleri öne çıkan tasarımcı kimlikler yetiştirme hedefimizi desteklemektedir. Mezunlarımız; takı ve mücevher tasarımı alanında çağdaş vizyona sahip, tasarım kavramını, dilini ve tasarlama sürecini iyi bilen, yaratıcı yönüyle öne çıkan, özgün tasarımcı bireyler olarak mücevher ve takı sektörü için yeni alternatifler üretebilir niteliktedirler.

Eğitim programımız, düşünsel süreçlere dayanan tasarlama ve üretim anlayışı ile teorik ve pratik alanların birbirini tamamladığı, benzerlerini geride bırakan bir sistem içinde yürütülmektedir. Programın en önemli unsuru olarak kabul ettiğimiz “öğrenci”ye odaklanan eğitim sistemimiz, öğrencilerimizin yaratıcı potansiyelini keşfetmeyi, bu potansiyeli pozitif yönde kışkırtmayı ve üstün bir düzeye taşımayı hedeflemektedir.

Fakültemizin sahip olduğu atölye ve laboratuvar olanaklarının yanısıra; ilk defa Bölümümüzde uygulanan CO-OP (okurken çalışmak) sistemi ve sektörel ilişkilerle desteklediğimiz çağdaş eğitim modelimiz çerçevesinde, sektörün sahip olduğu yeni teknolojik olanaklar da eğitim programımızın ağırlıklı parçası haline gelmiştir. Böylelikle; iş yaşamının içinde deneyim kazanma şansı bulan öğrencilerimizin doğrudan iş hayatına entegre olmaları sağlanmaktadır. Konusunda uzmanlaşmış eğitim-öğretim kadromuz sayesinde mücevher ve çağdaş takı tasarımı konusunda büyük bir donanıma sahip olan mezunlarımız sektörde aranan konumda geniş yelpazeli iş olanaklarına sahip olacaklardır.