Close

Lisans Programı

  • Özgün, bireysel bir düşünce ve öyküyü geliştirerek görselleştirme bilinci
  • Tasarlanan proje uygulamalarında bireysel özgürlüğün yanı sıra ekip çalışmasının gereklerini ve ruhunu kavrayabilme, bütünün bir parçası olma ve ortaklaşa kazanımlara açık olma
  • Sinemanın görsel ve işitsel diline uygun, nitelikli kısa, orta, uzun metraj ve belgesel film üretiminde senaryo, yapım ve yapım sonrası aşamalarda, eleştirel ve çözümlemeli irdelemeye yatkın olma
  • Sinema, televizyon ve multimedya ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların, teknik ve yaratıcılık içeren tüm birimlerinde çalışabilme olanağı
  • Teknik ve yaratıcı malzeme ile donanımlı stüdyo ve atölyelerde uygulamalı eğitim ve öğretim alarak; set ortamı, otantik çekim mekanları, plato ve dış çekimlerle sektörü tanıma ayrıcalığı
  • Mezuniyet sonrası kazanılan birikim ve yetkinliklerin sektörün farklı alanlarında kullanılabilmesi
  • Tüm sanat dallarıyla etkileşim olanakları
  • Kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyet ve ortamlara, ulusal ve uluslararası yarışma, festival, sergi ve gösterimlere katılım