Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Günümüz toplumsal yaşamında sanatın yadsınamaz varlığı ve gerekliliği artık tartışılmaz bir gerçektir. Yedinci sanat olarak tanımlanan sinema ise, bildiğimiz gibi tüm sanat formlarını içinde barındırır. Bir başka deyişle, sinema bir sanatlar bireşimidir ve sinema eğitimi görsel, işitsel, yazınsal ve dramatik sanat disiplinlerine özgü eğitim biçimleri içermek durumundadır. Bu bütünleşik yapı sinema üretimini hem çok çekici, hem de çok karmaşık kılmaktadır. Bu özellikleriyle sinema, bir anlatım, iletişim, eğitim-öğretim, araştırma ve tanıtım aracı olarak çok yönlü değerlendirilebilme olanaklarına sahiptir.

Bugün, Sinema-TV Bölümünde, tüm dünya sinema okulları ile ortak olarak verilen dersler görüntü, ses, senaryo, kurgu, yönetim ve yapım gibi isimlerle tanımlanır. Bu doğrultuda görüntü dersi görsel ve dramatik; ses dersi işitsel ve dramatik; senaryo dersi yazınsal ve dramatik; kurgu dersi görsel, işitsel ve dramatik; yönetim dersi görsel, işitsel, dramatik ve yönetsel; yapım dersi dramatik ve yönetsel bilgi ve beceri gerektirir. Ayrıca öğrencilerimiz alacakları eğitimle, dramatik sanatlara özgü olan zaman, zamanın kullanımı ve ritim konusunda da deneyim ve birikimlerini geliştireceklerdir.

Sinema-TV Bölümü temel eğitim ilkesi olarak kabul ettiği ‘auteur-yazar’ yöntemi ile usta-çırak ilişkisine dayalı bire bir eğitim vererek, her öğrencinin bireysel ilgi ve eğilimini geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Üretim içinde öğretim ilkesiyle, her öğrenci eğitim sürecinin ilk iki yılında temel bilgileri edinirken grup çalışmaları ile iki film, son iki yılında ise bireysel olarak yine iki film gerçekleştirmekle yükümlüdür. Böylelikle her öğrenci dört yıllık eğitimi sürecinde en az dört filme imza atmış olarak bölümden mezun olur ve sanat dünyasında dilediği yeri alır.

Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt GÖK - Sinema ve Televizyon Bölümü Bölüm Başkanı