Close

Bölüm Başkanının Mesajı

BÖLÜMÜMÜZ 2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÖĞRENCİ ALIMINA KAPANMIŞTIR.

 

Plastik Sanatlar Bölümü Başkanı <br/> Prof. Dr. Nurcan PERDAHCI

Plastik Sanatlar Bölümü ulusal ve uluslararası alanlarda verdiği eğitim-öğretim ve yaptığı sanatsal etkinliklerle sanat merkezi olmayı, üzerinde oturduğu çok katmanlı kültürü temel alarak ürettiği çağdaş sanatsal tasarımlarla ve hayallerinin peşinden giden genç insanların yaratıcı enerjisiyle, sanat ve tasarım alanlarında ülkemizi geleceğe taşımayı, küresel kültüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Plastik Sanatlar Bölümü, öğrenci odaklı çağdaş eğitim anlayışı ve disiplinlerarası olma özelliğiyle, öğrencilerin sanatsal yaratıcılık ve düşünsel gelişimlerine katkı sağlayan bir program izler. Analitik düşünce yapısına sahip, özgün, yaratıcı, sürekli gelişimi hedefleyen, sanatsal ve estetik beğeninin topluma yayılmasını sağlayan üstün nitelikli sanatçı kimliklerinin oluşumu için ortam sağlar. Plastik Sanatlar Bölümünün eğitim-öğretim programı çerçevesinde fakültemizin diğer bölümlerinde olduğu gibi isteyen öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık okuyabilirler. Dört yıllık normal eğitim süreci birinci yıl verilen temel sanat eğitiminden sonra alan dersleri ile devam eder. Resim-heykel-fotoğraf sanatlarıyla ilgili deneysel çalışmalar yapılarak teknik malzeme ve tasarım hakkında bilgilendirme yapılır. Öğrencilerin bireysel çalışma yeteneklerini geliştirmelerine yönelik hazırlanmış olan bu programlar konferans, panel, seminer, sergi ve atölye çalışmalarıyla desteklenir. Birinci yıldan başlayarak programda yer alan kuramsal dersler zorunlu ve seçmeli olarak belirlenir. Yaratıcılık ve sanatçı kimliğin öne çıktığı mezuniyet projesi sunumu ile dört yıllık eğitim tamamlanır. Mezuniyet projesi sunumu değerlendirmesi bölümde kurulacak jüri tarafından yapılır.

Çok yönlü ve seçime dayalı sanatsal yaratıcılığın geliştirildiği programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, plastik sanatlar ile ilgili alanlarda çalışma ve üretme gücüne sahip olacaklardır.