Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon


Bilgi çağında uluslararası standartlara sahip, kendi çevresini ve çağını çözümleyen, çok kültürlülüğün yaratıcı gücüne sahip, grafik tasarım olgusunun toplumda anlamını bulmasına öncülük eden, özgün fikir ve grafik tasarımlar üretebilen, diğer sanat disiplinleriyle de ilgilenen, ulusal ve uluslararası platformda, yenilikçi, araştırmacı bir bölüm olmak.

Misyon


Programın misyonu, öğrencilerin iletişim stratejilerini geliştirip her türlü tasarım sorununu çözebilecek, araştırıcı ve yaratıcı güce sahip, kültürlü, yetenekli birer grafik tasarımcı olarak yetişmelerini sağlamaktır.