Close

Bölüm Başkanının Mesajı

BÖLÜMÜMÜZ 2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÖĞRENCİ ALIMINA KAPANMIŞTIR.

 

Başkanın Mesajı,

Grafik Tasarım, estetiğin ve iletişimin kesişme noktasında bir görsel ifade alanıdır. İnsana dair algı süreçlerinin, görsel düzeyde yetkin ve yaratıcı bir şekilde yönetilmesini ve manipüle edilmesini, yani bir mesajın, fikrin ya da ürünün kitlelere en çabuk ve etkili bir şekilde aktarılmasını hedefler. Bu bağlamda Grafik Tasarım, yaratıcı süreçlerin estetik, kültürel, sosyolojik, psikolojik, siyasal, ekonomik ve teknolojik parametreleri de gözeterek etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Özellikle günümüzde, bilişim teknolojilerinin sunduğu yeni iletişim formları, Grafik Tasarımını kaçınılmaz şekilde gerekli kılmaktadır. Zira bu yeni iletişim formları, görsel mesajların iletim ve alımlama biçimlerini değiştirerek, görsel kültürün sürekli dönüşüm içinde olmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda ortaya çıkan yeni sektörel alanlar, görsel düzeyde yaratıcı süreçleri tasarlayarak sunacak ve yönetecek nitelikte tasarımcılara ihtiyaç duymaktadır.

Grafik Bölümü’nde bu bilinç ve hedefler doğrultusunda Lisans düzeyinde dört yıllık eğitim verilmektedir. Amacımız geleceğin tasarımcıları olarak öğrencilerimizin kendini, çevresini ve çağının dinamiklerini fark edebilen, grafik tasarım olgusunu özgün, yaratıcı, yenilikçi ve araştırmacı nitelikte geliştirebilen, farklı disiplinlerle işbirliği yaparak bunları ulusal ve uluslararası platformda kullanabilen, sanatsal ve sektörel düzeyde katkı sağlayan öncü tasarımcılar yetiştirmektir. Mezunlarımız genellikle, reklamcılık, fotoğrafçılık, kurumsal iletişim, dijital medya ve masaüstü yayıncılık alanlarında çalışmaktadır.

Eğitim sürecinde olduğu gibi mezuniyet sonrasında da oldukça keyifli çalışma ortamları ve geniş açılımlı iş olanakları sunan Grafik Tasarımı alanının renkli ve dinamik dünyasında yerini almak isteyen tasarımcı adaylarını, birlikte bir ömür boyu sürecek yaratıcı ve yenilikçi bir serüveni, bizlerle paylaşmaya bekliyoruz.

Doç.Dr. Hülya Toksöz ŞAHİNER

Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı