Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Eczacılık mesleğinin her alanında yetkin, çağdaş ve lider eczacılar yetiştiren eğitim ve araştırma merkezi olmak

Misyon

Bir farmasötik ürünün tüm gelişim basamaklarına hizmet verebilen ve hasta odaklı eczacılık uygulamalarını kişinin sosyal, bedensel ve ruhsal uyumunu dikkate alarak gerçekleştiren eczacılar yetiştirmek