Close

Ders Programı

 

 

    T P AKTS
PHAR 313 Klinik Biyokimya 2 3 6
PHAR 315 Farmasötik ve Medisinal Kimya I 2 3 6
PHAR 331 Farmakoloji I 4 0 4
PHAR 361 Farmasötik Teknoloji I 2 3 5
PHAR 381 Kanıta Dayalı Eczacılık ve Literatür İnceleme 0 2 2
  Seçmeli 2 0 3
  Seçmeli 2 0 4

Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Koşullu Ders Listesi

Ön Koşullu Olan Dersler

Ön Koşulu Dersler

Kod

Dersin Adı

Kod

Dersin Adı

PHAR 211

Organic Chemistry I

CHEM 123

General Chemistry

CHEM 121

General Chemistry  I

PHAR 123

General Chemistry for Health Sciences

PHAR 212

Organic Chemistry II

PHAR 211

Organic Chemistry I

PHAR 126

Analytical Chemistry I

CHEM 123

General Chemistry

CHEM 121

General Chemistry  I

PHAR 123

General Chemistry for Health Sciences

PHAR 223

Analytical Chemistry II

CHEM 123

General Chemistry 

CHEM 121

General Chemistry  I

PHAR 123

General Chemistry for Health Sciences

PHAR 315

Pharmaceutical and Medicinal Chemistry I

PHAR 212

Organic Chemistry II

PHAR 316

Pharmaceutical and Medicinal Chemistry II

PHAR 212

Organic Chemistry II

PHAR 313

Clinical Biochemistry

PHAR 214

Biochemistry

PHAR 342

Pharmacotheraphy I

PHAR 331

Pharmacology I

PHAR 313

Clinical Biochemistry

PHAR 441

Pharmacotheraphy II

PHAR 331

Pharmacology I

PHAR 313

Clinical Biochemistry

PHAR 443

Pharmacotheraphy III

PHAR 331

Pharmacology I

PHAR 313

Clinical Biochemistry

PHAR 444

Pharmacotheraphy IV

PHAR 331

Pharmacology I

PHAR 313

Clinical Biochemistry

PHAR 446

Pharmacotheraphy V

PHAR 331

Pharmacology I

PHAR 313

Clinical Biochemistry

PHAR 331

Pharmacology I

MED201

Physiology and Patophysiology

PHAR 352

Biopharmaceutics and Pharmacokinetics

PHAR 221

Analytical Chemistry

PHAR 331

Pharmacology I

PHAR 499

Advanced Apprenticeship I

PHAR 342

Pharmacotheraphy I

PHAR 572

Public Pharmacy Practices II 

PHAR 299, PHAR 342

PHAR 572

PHAR 574

Community Pharmacy Practices II

PHAR 299, PHAR 342

PHAR 574

PHAR 576

Industry Practices II

PHAR 299, PHAR 342

PHAR 576

PHAR 581

Advanced Community Pharmacy Practices

PHAR 299

PHAR 581

PHAR 582

Public Pharmacy Practices I        

PHAR 299, PHAR 342

PHAR 582

PHAR 583

Advanced Clinical Pharmacy Practices

PHAR 342, PHAR 441, PHAR 443, PHAR 444, PHAR 446

PHAR 583

PHAR 584

Community Pharmacy Practices I

PHAR 299, PHAR 342

PHAR 584

PHAR 586

Industry Practices I

PHAR 299, PHAR 342

PHAR 586

PHAR 588

Hospital Pharmacy Practices I

PHAR 299, PHAR 342

PHAR 588

PHAR 598

Hospital Pharmacy Practices II

PHAR 299, PHAR 342

PHAR 598

    T U AKTS
MED 131 Tıbbi Biyoloji ve Genetik                                                 2 2 6
MATH 155 Sağlık Bilimleri için Matematik 2 2 6
PHYS 103 Sağlık Bilimleri için Fizik                                                  2 2 5
PHAR 123 Sağlık Bilimleri İçin Genel Kimya                                                            2 2 6
EPS 101 Farmasötik Bilimler için İngilizce I          3 0 3
CE 100 Bilgisayar Becerileri                                                          0 2 3
IHS 100 Sağlık Bilimlerine Giriş 2 0 2

    T U AKTS
PHAR 122 Farmasötik Botanik                                                          2 3 6
MED 102 Anatomi 2 2 6
MED 162 Biyoistatistik  1 2 4
PHAR 126 Analitik Kimya I                                                                 2 3 6
EPS 102 Farmasötik Bilimler için İngilizce II 3 0 3
PHAR 124 Farmasötik Terminoloji                                                         2 0 3
SRP 102 Toplumsal Sorumluluk Projesi                                        0 1 2    T U AKTS
PHAR 211 Organik Kimya I 2 3 6
PHAR 215 Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2 3 5
PHAR 223 Analitik Kimya II 2 3 6
MED 201 Fizyoloji ve Patofizyoloji 3 0 6
PHAR 261 Farmasötik Teknolojiye Giriş  2 0 3
  Seçmeli Ders 2 0 4

 Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.

 

    T U AKTS
PHAR 212 Organik Kimya II 2 3 6
PHAR 214 Biyokimya 2 2 6
PHAR 224 Eczacılıkta Yasal Düzenlemeler ve Etik 2 0 3
PHAR 232 Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri 2 0 3
PHAR 234 Eczacılık Uygulamalarının Temelleri ve İlaç Bilgisi 1 1 4
MED 206 Tıbbi Beceriler ve İlk Yardım 1 1 1
PHAR 236 Farmakolojiye Giriş 2 0 3
  Seçmeli Ders 2 0 4

  Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.

  TUAKTS
PHAR 299 Erken Staj 0 0 6

 

 

    T U AKTS
PHAR 316 Farmasötik ve Medisinal Kimya II 2 3 6
PHAR 332 Farmakoloji II 4 0 4
PHAR 342 Farmakoterapi I 3 2 6
PHAR 352 Biyofarmasötikler ve Farmakokinetik 3 1 5
PHAR 362 Farmasötik Teknoloji II 2 3 5
PHAR 304 Sağlık Uygulamalarında Sözlü İletişim 1 2 4

Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.

  TUAKTS
PHAR 399 Çekirdek Staj 0 0 6

    T U AKTS
PHAR 421 Farmakognozi 2 3 5
PHAR 441 Farmakoterapi II 3 2 6
PHAR 443 Farmakoterapi III 3 2 6
PHAR 451 Eczacılık İşletmeciliği 2 0 3
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I                                           2 0 2
TURK 103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 0 2
  Seçmeli Ders 2 0 3
  Seçmeli Ders 2 0 3

 Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.

 

    T U AKTS
PHAR 426 Farmasötik Toksikoloji 3 2 5
PHAR 444 Farmakoterapi IV 3 2 6
PHAR 446 Farmakoterapi V 3 2 6
TURK 104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II                                           2 0 2
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II                                          2 0 2
  Seçmeli Ders 2 0 3
  Seçmeli Ders 2 0 3
  Seçmeli Ders 2 0 3

 Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.

 

   T  U  AKTS
PHAR 499 İleri Staj 0 0 6

    T U AKTS
PHAR 581 İleri Eczane Eczacılığı Uygulamaları 0 0 8
PHAR 583 İleri Klinik Eczacılık Uygulamaları 8 8 16
PHAR 585 Mezuniyet Projesi I 2 2 6

Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.

    T U AKTS
PHAR 502 Mezuniyet Projesi II 3 4 10
  İleri Eczacılık Uygulamaları I -Seçmeli Havuzu 0 0 12
  İleri Eczacılık Uygulamaları II -Seçmeli Havuzu 0 0 8

Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır. 

 

Eczacılık Uygulamaları I Seçmeli Havuzu

 

Eczacılık Uygulamaları II Seçmeli Havuzu

 

 

T

U

AKTS

 

 

 

T

U

AKTS

PHAR 582

Kamu Eczacılığı Uygulamaları I

0

0

12

 

PHAR 572

Kamu Eczacılığı Uygulamaları II

 0

PHAR 584

Serbest Eczane Uygulamaları I

0

0

12

 

PHAR 574

Serbest Eczane Uygulamaları II

0

0

8

PHAR 586

Endüstri Uygulamaları I

0

0

12

 

PHAR 576

Endüstri Uygulamaları II

0

0

8

PHAR 588

Hastane Eczanesi Uygulamaları I

0

0

12

 

PHAR 598

Hastane Eczanesi Uygulamaları II

0

0

8

 

  DERSİN ADI
GNL 201 Gönüllülük Çalışmaları
PHAR 301 Eczacının Diş Bakımındaki Rolü
PHAR 302 Enfeksiyon Hastalıkları ve Antibiyotik Bilinci
PHAR 321 İlaç Olarak Gıda
PHAR 326 Health Marketing
PHAR 358 Vitaminler
PHAR 416 Geleneksel Bitkisel Tıp Tarihi
PHAR 427 Sağlık Bilimlerinde Girişimcilik
PHAR 442 Farmasötik Biyoteknoloji
PHAR 452 Bilimsel Sunum ve Yazım Teknikleri
PHAR 462 Aromaterapi
PHAR 472 Radyofarmasötikler
PHAR 473 Modern İlaçların Formülasyonunda Karşılaşılan Zorluklar: Biyofarmasötikler/ Biyolojikler
PHAR 478 Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler
PHAR 479 İlaç Geliştirme: Preklinikten Pazarlamaya Bir İlacın Doğuşu
PHAR 483 Yaşam Bilimlerinde Gelişmeler
PHAR 486 Fitoterapi
PHAR 492 Kozmetoloji
PHAR 493 Karar Verme ve Liderlik
PHAR 494 Biyomalzemeler
PHAR 495 Farmasötik Hesaplamalar ve Majistral İlaç Hazırlanması
PHAR 496 Pharmaceutical and Biomedical Liquid Chromatography
TURK 131 Sağlık Bilimleri için Akademik Türkçe
TURK 132 Sağlık Bilimleri için Akademik Türkçe
  Yabancı Diller