Close

Dekanın Mesajı

Prof. Dr.<br/>Mehmet TANOL<br/>Eczacılık Fakültesi DekanıTarihi neredeyse insanlığın varoluşu kadar eski olan eczacılık mesleği son 25 yılda hızla gelişmiş, ilacı hazırlayıp hastaya sunmanın ötesinde sağlık hizmetinin farklı alanlarına ve ilaç araştırmalarına önemli katkılar sağlayacak bir meslek haline gelmiştir.

Eczacılar, eczane açabilecekleri gibi, sağlık sektöründe ilaç endüstrisi ve kozmetik sanayi gibi özel sektör alanlarının yanı sıra devlet hastaneleri, özel hastaneler, araştırma enstitüleri, analiz laboratuarları, tarım ve sağlık bakanlığının ilgili birimleri gibi birçok alanda hizmet verebilirler. Günümüz eczacısı, toplumda tüketiciyi farmasötik ürünlerin kullanımı ve halk sağlığı alanında bilinçlendiren ve eğiten, sağlık profesyonellerine danışmanlık vererek yardımcı olan, hasta ile doktor arasında bağ kurarak ilacın doğru kullanımını güvence altına alan önemli ve saygın bir rol üstlenmektedir.

Programın ana amacı meslek onurunu her şartta koruyacak, sağlık hizmetinin sorumluluğuna vakıf, mesleği alanındaki bilimsel ve teknik gelişmeleri yakından takip eden, sağlık hizmetinde ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve çağdaş dünyaya süratle uyum sağlayıp kendisine ait önemli yeri alabilecek eczacılar yetiştirmektir.