Close

Hakkımızda

Toplumsal ve Ekonomik Araştırmaların Merkezinin temel faaliyet alanı olan toplumsal ve ekonomik sorunları tüm boyutları ile ortaya koyan, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunan ve politika önerileri geliştiren bilimsel çalışmalar yürütmek, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ağlarına katılmak, gerektiğinde bu tür ağların oluşumuna katkıda bulunmak veya oluşturmak, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumla paylaşmak, merkez üyelerinin bilimsel ellerini sürülmeleri İçin gerekli araştırma ortamını oluşturmak faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzlemde yürütebilmeleri için gerekli tedbirleri almaktır.