Close

Psikolojik Hizmetler

Yetişkinlere Yönelik Danışmanlık ve Psikoterapi
Depresyon
Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Panik Atak
Sınav/Performans Kaygısı
Sosyal fobi
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Stres Yönetimi
Yeme Bozuklukları
Uyku Bozuklukları
Dürtü Kontrol Bozuklukları
Uyum Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Danışmanlık ve Psikoterapi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Özgül Öğrenme Güçlüğü
Okul Reddi
Sınav Kaygısı
Kardeş Kıskançlığı
Çocukluk Çağı Depresyonu
Davranış Bozuklukları
Okul Olgunluğu
Seçici Yememezlik
Ergenlik Sorunları

Ailelere Yönelik Danışmanlık ve Ebeveyn Eğitimi
0-3 yaş Erken Çocukluk Döneminde Gelişim
3-6 Yaş Okul Öncesi Dönemde Gelişim
6-12 Yaş Okul Çağında Gelişim
Ergenlik Döneminde Gelişim
Aile içi iletişim Sorunları
Ebeveyn çocuk arası etkili iletişim
Evlilik ve boşanma öncesi sorunlar
Ailede yaşanan kayıp sonrası sorunlar

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme
Gelişimsel Değerlendirme
Okul Olgunluğu Değerlendirmesi
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-R
Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri
Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Güçlüğü Değerlendirmesi
Nöropsikolojik Testler