Close

Yönetim

 

DÜAGEM YÖNETİMİ

• Müdür: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath

• Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu

• Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel Yücel

DÜAGEM YÖNETİM KURULU

• Yönetim Kurulu Başkanı: Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan

• Asil Üye: Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş

• Üye: Prof. Dr. Mehmet Tanol

• Üye: Prof. Dr. Haydar Özpınar

• Üye: Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu

• Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath

• Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel Yücel

• Üye: Dr. Öğr. Üyesi Seher Küçükoğlu Cesur

• Üye: Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez

DÜAGEM Bölümleri

 1. Doğal Ürünler Analizi Bölümü Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tuba Gözet
 2. Doğal Ürünler Pilot Ölçek Üretim Bölümü Başkanı: - 
 3. Doğal Ürünler Formülasyonu Bölümü Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Genada Sinani
 4. Doğal Ürünler Sentez Araştırmaları Bölümü Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Bülbül
 5. Doğal Ürünler Etkinlik Araştırmaları Bölümü: Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Yücel Yücel
 6. Doğal Ürünler Veri Tabanı ve İletişim Bölümü: -

DÜAGEM Araştırma Grupları

 1. Diş Hekimliği ve Medikal Uygulamaları Araştırma Grubu Başkanı: Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu
 2. Farmasötik Ürünler Araştırma Grubu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Genada Sinani
 3. Gıda ve Fonksiyonel Gıdalar Araştırma Grubu Başkanı: Prof. Dr. Haydar Özpınar
 4. Santral Sinir Sistemi Çalışma Grubu: Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez
 5. Tıbbi bitkiler Araştırma Grubu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath

 

EK:  DÜAGEM Yönetmelik