Close

Yönetim

 

DÜAGEM YÖNETİMİ 

 • Müdür: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath 
 • Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu 
 • Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel Yücel 

DÜAGEM YÖNETİM KURULU 

 • Yönetim kurulu başkanı: Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan 
 • Asil Üye: Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş 
 • Üye: Prof. Dr. Mehmet Tanol 
 • Üye: Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu 
 • Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath 
 • Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel Yücel 
 • Üye: Dr. Öğr. Üyesi Genada Sinani 
 • Üye: Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tuba Gözet 
 • Üye: Dr. Öğr. Üyesi Behiye Öztürk Şen 

 

DÜAGEM Bölüm ve Araştırma Grubu Başkanları:

 

DÜAGEM Bölümleri

Doğal Ürünler Analizi Bölümü Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Ebru ÖZDEMİR NATH

Doğal Ürünler Pilot Ölçek Üretim Bölümü Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi  Ebru ÖZDEMİR NATH

Doğal Ürünler Formülasyonu Bölümü Başkanı: Prof. Dr. Oya Alpar

Doğal Ürünler Sentez Araştırmaları Bölümü Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Tanol

Doğal Ürünler Etkinlik Araştırmaları Bölümü: Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Yücel Yücel

Doğal Ürünler Veri Tabanı ve İletişim Bölümü: -

 

DÜAGEM Araştırma Grupları

Doğal Ürünler Diş Hekimliği ve Medikal Uygulamaları Araştırma Grubu Başkanı: Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu

Farmasötik Doğal Ürünler Araştırma Grubu Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Servi

Zirai, Ormancılık ve Gıda Doğal Ürünleri Araştırma Grubu Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Ebru ÖZDEMİR NATH

 

 

EK:  DÜAGEM Yönetmelik