Close

Misyon-Vizyon

 

DÜAGEM’in Misyonu

Türkiye için stratejik öneme sahip doğal ürünlerin analizi, araştırılması ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve bu konularda hizmet vermek; doğal kaynaklı ürünleri medikal, ilaç, diş hekimliği, gıda, kozmetik, tarım ve ormancılık alanlarında ürünler üreten ve piyasaya arz eden özel, yarı özel ve devlet kuruluşlarının analiz, Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarına destek vermek; yerli doğal kaynaklarımızın, değerlendirilmesi, korunması, bilinçli ve sürdürülebilir kullanılması konularında çalışmalar yapmak; doğal ürünlerin doğru ve güvenilir kullanımları ile ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapmak; ülkemiz ve yurtdışında konu ile ilgili istihdam edilmek üzere kalifiye eleman yetiştirmek; ülkemizde bulunan doğal kaynaklar ve bunların kimyasal özellikleri ile ilgili milli bir veritabanını oluşturmak ve yönetmek.

 

DÜAGEM’in Vizyonu

Yaptığı çalışmalar ile doğal ürünler konusunda milli politikaların geliştirilmesine destek veren ve dünyadaki Ar-Ge kuruluşları arasında söz sahibi olan bir araştırma geliştirme merkezi olmak.